اعاده حیثیت

مجموعه: مقاله حقوقی تعداد بازدید: 11
اعاده حیثیت

اعاده حیثیت

 

اعاده حیثیت ، افترا ، نشر اکاذیب

 

بارھا از زبان مردم عادی (ناآشنا با قانون و حقوق) شنیده ایم کھ می گویند یا می پرسند: می خواھم شکایت اعاده حیثیت کنم یا عباراتی از این قبیل: ادعای حیثیت، ادعای شرف و… . گرچھ تحت عنوان اعاده حیثیت و عناوین مذکور در فوق، عنوان مجرمانھ ای در قانون مجازات اسلامی نیامده است اما در ماده 698 قانون مجازات اسلامی (نشر اکاذیب) چنین گفتھ شده است: «… علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید بھ حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا ۷۴ ضربھ محکوم شود.»

آنچھ منظور مردم عادی است اغلب این است کھ شکایت تحت عنوان افترا و ھمچنین نشر اکاذیب را تحت عنوان اعاده حیثیت (یا ھمان کھ گاھی اشتباھا ادعای حیثیت و ادعای شرف تلفظ می شود) بیان می کنند.

«افترا» در ماده ی ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی آمده است: «ھر کس بھ وسیلھ ی اوراق چاپی یا خطی یا بھ وسیلھ ی درج در روزنامھ و جراید یا نطق در مجامع یا بھ ھر وسیلھ ی دیگر، بھ کسی امری را صریحا نسبت دھد یا آنھا را منتشر نماید کھ مطابق قانون، آن امر جرم محسوب می شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید، جز در مواردی کھ موجب حد است بھ یک ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربھ شلاق یا یکی از آنھا حسب مورد محکوم خواھد شد.

تبصره- در مواردی کھ نشر آن امر اشاعھ ی فحشا محسوب گردد ھر چند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید مرتکب بھ مجازات مذکور محکوم خواھد شد.» بنابراین، برای مثال، اگرکسی بھ دیگری صراحتا بگوید تو پول مرا دزدیده ای و نتواند ادعای خود را ثابت کند، مرتکب افترا گردیده است. یا اگر کسی از دیگری بدون دلیل و مدرکی، شکایت جعل و کلاھبرداری کند و در نتیجھ نتواند شکایت خود را ثابت کند، و نھایتا، قرار منع تعقیب صادر یا برائت متشاکی حاصل و قطعی شود، در این صورت، طرف شکایت می تواند علیھ شاکی مذکور، تحت عنوان افترا شکایت کند. گرچھ بسیاری از شکایتھایی کھ در این راستا (یعنی ھمان بھ اصطلاح، اعاده حیثیت) مطرح می شود در نھایت، ممکن است بھ نتیجھ نرسد اما در پاره ای مواقع، موجب صدور محکومیت بھ افترا ھم می شود (بستگی بھ دلایل و مدارک و وضعیت شکایت دارد) معمولا، در این نوع شکایتھا، دادسرا پرونده ای را کھ در آن نسبت مجرمانھ داده شده است را مطالبھ و مورد مطالعھ قرار می دھد.

گرچھ نباید تصور کرد کھ ھر کس کھ از دیگری شکایت کرد و نتوانست ادعایش را ثابت کند، با شکایت طرف مقابل علیھ وی، بھ افترا محکوم خواھد شد. اداره ی حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریھ شماره ۷/۳۸۴۹ مورخ ۱۳۶۴/۶/۲۶ اعلام کرده است: چنانچھ کسی در مقام تظلم و احقاق حق، دیگری را متھم نماید و سوء نیتی نداشتھ باشد مفتری بھ حساب نمی آید. دادگاه عالی انتظامی قضات نیز در حکم شماره ۲۶۸۴ مورخ ۸/۲۵ /۱۳۱۹ چنین آورده است: در جرم افترا قصد اضرار در شکایت کذب باید احراز شود. ھمچنین در حکم دیگری گفتھ شده است: نسبت دادن عمل مجرمانھ در مقام دفاع و پاسخ بھ سؤال بازپرس، افترا محسوب نمی شود چون افترا در قالب اعلام جرم باید بھ شکل ابتدایی و ارتجالی باشد ( حکم شماره ۹/۱۵۸۶ مورخ ۱۳۱۷ دادگاه عالی انتظامی قضات)

اما آنچھ در ماده ی ۶۹۸ آمده است تحت عنوان «نشر اکاذیب» است کھ قدری متفاوت است با افترا. نشر اکاذیب معنایی عام تر از افترا دارد؛ ھمچنین در جرم افترا، قصد اضرار بھ غیر یا تشویش اذھان عمومی بھ عنوان سوءنیت خاص لازم نیست اما در جرم نشر اکاذیب چنین سوءنیتی وجود دارد. (برای دیدن مطلب ھتک حیثیت و نشر اکاذیب در قانون جرایم رایانھ ای)

”اگر شخصی، دختری را با وضعیت نامناسب بھ محل زندگی خود ببرد و بگوید دختر فلان شخص است و قصد اضرار بھ پدر دختر را داشتھ باشد، عمل وی انتساب امری خلاف حقیقت بھ دیگری است و مشمول ماده ۶۹۸)نشر اکاذیب) می باشد.“ (کتاب مجموعھ نشستھای قضایی)

نمونھ ای از حکم دادگاه کیفری در خصوص افترا: «اتھام آقای … دایر بر افترا با توجھ بھ ۱ -شکایت شاکی ۲ -گزارش مرجع انتظامی ۳ -کیفرخواست صادره ۴ -سایر قرائن و امارات موجود در پرونده ۵ -شکایت متھم از شاکی دایر بر اعتیاد بھ مواد مخدر و شرب خمر و تخریب شیشھ بھ دلیل فقدان ادلھ اثباتی منتھی بھ قرار منع تعقیب از شاکی شده است و از این جھت، سوءنیت متھم در طرح شکایت واھی از شاکی محرز می باشد. لذا دادگاه بنا بر مطالب پیش گفتھ و بھ استناد ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی با رعایت بند ۲ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدھای دولت و مصرف آن در موارد معین، متھم را بھ پرداخت مبلغ پانزده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تھران می باشد.

 

برای مشاوره حقوقی با وکیل مجرب در دعاوی حقوقی یا کیفری با ما تماس بگیرید. 

وکیل پایه یک کیفری در تهران و شهرستان

مشاوره تلفنی با وکیل پایه یک دادگستری     ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷

برای مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل پایه یک متخصص در امور خانواده و طلاق ، ملکی و ثبتی و قرارداد  با ما تماس بگیرید.

جهت مشاوره با وکیل در تهران با خط ثابت از سراسر ایران با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ تماس حاصل فرمایید .

جهت تعیین وقت مشاوره حقوقی حضوری و درخواست وکیل با شماره های  ۸۸۹۶۸۳۷۲ – ۸۸۹۶۷۸۴۱ (۰۲۱) تماس حاصل فرمایید .

 

دادورزیار اولین سایت ارائه دهنده آنلاین دادخواست ، شکوائیه و تنظیم لایحه با نازلترین قیمت و در کمترین زمان ممکن میباشد، که موجب صرفه جوئی در وقت ، هزینه و حذف رفت و آمدهای درون شهری می گردد .
این سایت با استفاده از تجربیات و به کارگیری قضات محترم بازنشسته و وکلای برتر ایران و استعدادهای درخشان حقوقی اقدام به ارائه خدمات حقوقی و کیفری اعم از انواع مطالبات وجه ، تنظیم انواع شکوائیه و پیگیری آن ، تنظیم انواع قراردادهای داخلی و بین المللی ، داوری داخلی و بین المللی ، نظارت مستمر و پیگیری دائم پرونده های جاری می نماید .
همچنین مشاوره تخصصی در امور ثبتی ، مالیاتی ، شهرداری ، اداره کار ، سازمان قضایی نیروهای مسلح و ارائه خدمات تخصصی در زمینه ثبت برند ، علائم تجاری ، ثبت شرکتها و ارائه خدمات مشاوره تلفنی حقوقی ، مشاوره حضوری و ارائه مشاوره حقوقی آنلاین از دیگر خدمات این سایت می باشد .
مشاوره تلفنی     :   ۲۹۵۷ ۹۰۷ ۹۰۹
تلفن های تماس  :  ۸۸۹۶۸۳۷۲-۸۸۹۶۷۸۴۱
آدرس سایت    :    https://dadvarzyar.com

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “اعاده حیثیت”

دیدگاه ها بسته شده اند.

قالب خبری