تفاوت طلاق خلع، رجعی، بائن و توافقی

مجموعه: مقاله حقوقی تعداد بازدید: 10
تفاوت طلاق خلع، رجعی، بائن و توافقی

تفاوت طلاق خلع، رجعی، بائن و توافقی

 

انواع طلاق

 

طلاق خلع یا خلعی نوعی از طلاق است (اعم از توافقی و یکطرفھ) کھ در واقع، بدین معناست کھ زوجھ (زن) از زوج (شوھر) کراھت دارد یا برعکس شوھر نسبت بھ زنش کراھت دارد، بھ بیان ساده تر زن از شوھرش خوشش نمی آید یا شوھر از زنش خوشش نمی آید و در واقع، بدش می آید! اگر زوجھ از زوج کراھت داشتھ باشد یعنی طلاق بھ درخواست زن باشد، بستھ بھ شرایط، می بایست بخشی از مھریه یا کل مھریھ یا حتی بیشتر از کل مھریھ مندرج در عقدنامھ بذل شود. اگر این کراھت، دو طرفھ باشد عبارت «مبارات» یا «مباراتی» بھ کار برده می شود. لذا نوع طلاق در این حالت، طلاق مباراتی گفتھ می شود.

آنچھ در دادگاه ھای خانواده، معمولا، در پرونده ھا و دعاوی طلاق و در دادنامھ ھا و احکام صادره قید می گردد عبارت طلاق خلعی، نوبت اول می باشد. ھمچنین عبارت مدخولھ یا غیرمدخولھ نیز ذکر می شود کھ بر این واژه ھا آثار حقوقی بار می شود کھ در اینجا قصد پرداختن بھ آن را نداریم. مدخولھ یعنی خانم در زمان طلاق، باکره (دوشیزه) نیست. غیرمدخولھ یعنی خانم در زمان طلاق، ھمچنان باکره (دوشیزه) است.

اگر زن، در دادگاه ادعای باکره بودن داشتھ باشد قاضی او را برای اثبات ادعای دوشیزگی بھ پزشکی قانونی معرفی می کند. گواھی پزشکی قانونی مبنی بر باکره بودن زن، در حکم صادره قید می شود. اثر باکره بودن یا ھمان غیرمدخولھ بودن زوجھ، این است کھ زوجین پس از ثبت طلاق در دفتر طلاق می توانند از طریق دفاتر پیشخان دولت یا مراکز ثبت احوال نسبت بھ درخواست حذف نام ھمسر از شناسنامھ اقدام کنند و شناسنامھ ی بھ اصطلاح، سفید، بگیرند.

عبارت طلاق نوبت اول، ھمچنان کھ از ظاھر آن مشخص است یعنی طلاق برای اولین بار صورت گرفتھ. البتھ در صورتی کھ طلاق دوم باشد قید خواھد شد: نوبت دوم. طلاق بائن، وصفی از طلاق است کھ بھ معنی غیر قابل رجوع بودن است یعنی در دوران عده طلاق نمی توان از آن منصرف شد و بھ اصطلاح، رجوع کرد. در مقابل طلاق بائن، طلاق رجعی است کھ بھ معنی طلاقی است کھ می شود در دوران عده (یعنی ۳ ماه از زمان ثبت واقعھ طلاق) رجوع کرد، بدون خواندن صیغھ ی عقد ازدواج. رجوع با ھر اقدامی حاصل می شود، مثلا، مرد بھ محل سکونت زن مراجعھ کند و او را لمس کند و ابراز علاقھ کند یا ھر اقدام دیگری کھ عرفا بھ معنی رجوع باشد.

گواھی عدم امکان سازش، زمانی است کھ زوج خواھان طلاق باشد یعنی طلاق به درخواست مرد مطرح شود یا طلاق توافقی باشد کھ در این دو حالت دادگاه، اصطلاحا، گواھی عدم امکان سازش صادر می کند. اما اگر دادخواست طلاق از جانب زن مطرح شود، حکمی کھ دادگاه صادر می کند حکم طلاق است (البتھ در صورت احراز شرایط طلاق.)

طلاق توافقی نوعی از طلاق خلعی است کھ می تواند از طریق وکالت دادن زوج بھ زوجھ برای طلاق (یا ھمان وکالت در طلاق) صورت بگیرد.گرچھ مرسوم نیست اما زوجھ نیز می تواند برای طلاق، بھ شوھرش وکالت دھد. در ھر دو حالت مذکور، آنکھ وکالت دارد می بایست الزاما از طریق حداقل یک وکیل خوب برای طلاق اقدام کند. در صورتی کھ خودش ھم نخواھد در دادگاه حضور یابد، در این صورت، حضور دو وکیل معتمد ضروری است. بدیھی است زوجین می توانند در صورت عدم تمایل بھ اخذ وکیل خانواده، ھر دو با ھم دادخواست طلاق توافقی مطرح کنند و بقیھ مراحل دادرسی را بدون حضور وکیل متخصص حضورا انجام دھند. در طلاق توافقی، برخلاف طلاق یکطرفھ، داوری وجود ندارد و، صرفا، حداقل یک جلسھ مشاوره آنلاین، الزامی است. واحد مشاوره خانواده در دادگاه خانواده یک (محلاتی) و دو (ونک) تھران در داخل مجتمع قضایی و نیز سایر مجتمع ھایی کھ شعبی از دادگاه خانواده در آن مستقر ھستند، از جملھ مجتمع قضایی شھید صدر، مجتمع قضایی شھید باھنر و مجتمع قضایی شھید مفتح، دایر می باشند.. البتھ در صورت لزوم، دادگاه می تواند زوجین را بھ مراکز مشاوره حضوری حقوقی خارج از دادگاه معرفی کند.

 

برای مشاوره حقوقی با وکیل مجرب در دعاوی حقوقی یا کیفری با ما تماس بگیرید. 

 وکیل طلاق در تهران و شهرستان

مشاوره تلفنی با وکیل پایه یک دادگستری     ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷

برای مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل پایه یک متخصص در امور خانواده و طلاق ، ملکی و ثبتی و قرارداد  با ما تماس بگیرید.

مشاوره و قبول کلیه دعاوی پرونده های خانواده از جمله :

حضانت فرزند

طلاق از طرف مرد

طلاق ازطرف زن

طلاق توافقی

نفقه

فسخ نکاح

ازدواج مجدد

اجرت المثل

مهریه

و دیگر امور خانواده

جهت مشاوره با وکیل در تهران با خط ثابت از سراسر ایران با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ تماس حاصل فرمایید .

جهت تعیین وقت مشاوره حقوقی حضوری و درخواست وکیل با شماره های  ۸۸۹۶۸۳۷۲ – ۸۸۹۶۷۸۴۱ (۰۲۱) تماس حاصل فرمایید .

 

دادورزیار اولین سایت ارائه دهنده آنلاین دادخواست ، شکوائیه و تنظیم لایحه با نازلترین قیمت و در کمترین زمان ممکن میباشد، که موجب صرفه جوئی در وقت ، هزینه و حذف رفت و آمدهای درون شهری می گردد .
این سایت با استفاده از تجربیات و به کارگیری قضات محترم بازنشسته و وکلای برتر ایران و استعدادهای درخشان حقوقی اقدام به ارائه خدمات حقوقی و کیفری اعم از انواع مطالبات وجه ، تنظیم انواع شکوائیه و پیگیری آن ، تنظیم انواع قراردادهای داخلی و بین المللی ، داوری داخلی و بین المللی ، نظارت مستمر و پیگیری دائم پرونده های جاری می نماید .
همچنین مشاوره تخصصی در امور ثبتی ، مالیاتی ، شهرداری ، اداره کار ، سازمان قضایی نیروهای مسلح و ارائه خدمات تخصصی در زمینه ثبت برند ، علائم تجاری ، ثبت شرکتها و ارائه خدمات مشاوره تلفنی حقوقی ، مشاوره حضوری و ارائه مشاوره حقوقی آنلاین از دیگر خدمات این سایت می باشد .
مشاوره تلفنی     :   ۲۹۵۷ ۹۰۷ ۹۰۹
تلفن های تماس  :  ۸۸۹۶۸۳۷۲-۸۸۹۶۷۸۴۱
آدرس سایت    :    https://dadvarzyar.com

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “تفاوت طلاق خلع، رجعی، بائن و توافقی”

دیدگاه ها بسته شده اند.

قالب خبری