جدیدترین مطالب امروز

مناقصه و انواع آن

مجموعه: مقاله حقوقی تعداد بازدید: 7
مناقصه و انواع آن

مناقصه و انواع آن

 

مناقصه

از جملھ تفاوتھای بنیادین قراردادھای اداری و خصوصی، تفاوت از نظر تشریفات در مرحلھ ی تنظیم قرارداد است. برای انعقاد قراردادھای اداری، انجام تشریفات مناقصھ و مزایده ضروری است تا حدی کھ این الزام در قالب قوانین امری پیش بینی شده و بطلان معاملھ بھ عنوان ضمانت اجرای تجاوز از آن در نظر گرفتھ شده است. 

مناقصھ بھ معنای کاھش دادن و کاستن است. منظور از مناقصھ ایجاد فضایی مناسب برای رقابت سالم پیمانکاران با توانمندی ھا و تخصص ھای مختلف است تا بتوان طرح ھای گوناگون، بویژه طرحھای بزرگ را بھ شایستھ ترین پیمانکاران با نرخ ھای منطقی واگذار کرد بھ نحوی کھ مصالح ملی و منافع عمومی در بھترین حد ممکن رعایت شود.

«مناقصھ فرایندی است رقابتی برای تأمین کیفیت مورد نظر (طبق اسناد مناقصھ) کھ در آن تعھدات موضوع معاملھ بھ مناقصھ گری کھ کمترین قیمت را پیشنھاد کرده واگذار می شود.» بند الف ماده ی ۱ قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳

قانون برگزاری مناقصات، مناقصھ ھا را از نظر مراحل بررسی بھ یک مرحلھ ای و دو مرحلھ ای و از نظر روش دعوت از مناقصھ گران بھ عمومی و محدود تقسیم کرده است.


از نظر مراحل بررسی
مناقصھ یک مرحلھ ای: در مناقصات یک مرحلھ ای نیازی بھ ارزیابی فنی بازرگانی پیشنھادھا نیست و پاکتھای پیشنھاد مناقصھ گران در یک جلسھ گشوده و در ھمان جلسھ، برنده ی مناقصھ تعیین می شود.
مناقصھ دو مرحلھ ای: در مناقصات دو مرحلھ ای، ارزیابی فنی بازرگانی پیشنھادھا بھ تشخیص مناقصھ گذار ضروری است. در این گونھ مناقصات، کمیتھ ی فنی بازرگانی پیشنھادھا تشکیل می شود و بنا بر ماده ی ۲۹ قانون برگزاری مناقصات برنده ی مناقصھ تعیین می شود.


از نظر روش دعوت از مناقصھ گران
مناقصھ عمومی: در مناقصھ ی عمومی، دولت یا سازمانھای عمومی، انجام عمل یا خرید کالای مورد نیاز را از طریق اعلان بین عموم داوطلبان بھ مناقصھ می گذارند تا قرارداد با برنده ی مناقصھ منعقد شود. بنابراین، مناقصھ ی عمومی مناقصھ ای است کھ در آن، فراخوان مناقصھ از طریق آگھی عمومی بھ اطلاع مناقصھ گران می رسد. در اصطلاح، بھ این نوع مناقصھ «مناقصھ ی باز» نیز گفتھ می شود کھ ھر کسی می تواند در آن شرکت کند.

مناقصھ محدود: مناقصھ ای است کھ فقط افراد مورد اعتماد کھ از شرایط لازم برای انجام تعھد برخوردارند می توانند در آن شرکت کنند. در مناقصھ ی محدود، اداره یا مؤسسھ ی دولتی مسابقھ را بین عموم، ترتیب نمی دھد بلکھ بھ اختیار خود، اشخاصی را کھ برای شرکت در مناقصھ مناسب تشخیص می دھد، انتخاب می کند. در مناقصھ ی محدود بھ تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه مناقصھ گذار، محدودیت برگزاری مناقصھ ی عمومی با ذکر ادلھ تأیید می شود و فراخوان مناقصھ از طریق ارسال دعوتنامھ برای مناقصھ گران صلاحیت دار، بھ اطلاع می رسد. برای انجام معاملات بزرگ (منظور معاملاتی است کھ مبلغ برآورد اولیھ ی آنھا بیش از ده برابر سقف ارزش مبلغ معاملات کوچک باشد) از روش انتشار فراخوان و برگزاری مناقصھ ی محدود استفاده می شود.

 

برای مشاوره حقوقی با وکیل مجرب در دعاوی حقوقی یا کیفری با ما تماس بگیرید. 

وکیل پایه یک امور قراردادها در تهران و شهرستان

مشاوره تلفنی با وکیل پایه یک دادگستری     ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷

برای مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل پایه یک متخصص در امور خانواده و طلاق ، ملکی و ثبتی و قرارداد  با ما تماس بگیرید.

جهت مشاوره با وکیل در تهران با خط ثابت از سراسر ایران با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ تماس حاصل فرمایید .

جهت تعیین وقت مشاوره حقوقی حضوری و درخواست وکیل با شماره های  ۸۸۹۶۸۳۷۲ – ۸۸۹۶۷۸۴۱ (۰۲۱) تماس حاصل فرمایید .

 

دادورزیار اولین سایت ارائه دهنده آنلاین دادخواست دادگاه ، تنظیم شکوائیه و تنظیم لایحه با نازلترین قیمت و در کمترین زمان ممکن میباشد، که موجب صرفه جوئی در وقت ، هزینه و حذف رفت و آمدهای درون شهری می گردد .
این سایت با استفاده از تجربیات و به کارگیری قضات محترم بازنشسته و وکلای برتر ایران و استعدادهای درخشان حقوقی اقدام به ارائه خدمات حقوقی و کیفری اعم از انواع مطالبات وجه ، تنظیم انواع شکوائیه و پیگیری آن ، تنظیم انواع قراردادهای داخلی و بین المللی ، داوری داخلی و بین المللی ، نظارت مستمر و پیگیری دائم پرونده های جاری می نماید .
همچنین مشاوره تخصصی در امور ثبتی ، مالیاتی ، شهرداری ، اداره کار ، سازمان قضایی نیروهای مسلح و ارائه خدمات تخصصی در زمینه ثبت برند ، علائم تجاری ، ثبت شرکتها و ارائه خدمات مشاوره تلفنی حقوقی ، مشاوره حضوری و ارائه مشاوره حقوقی آنلاین از دیگر خدمات این سایت می باشد .
مشاوره تلفنی     :   ۲۹۵۷ ۹۰۷ ۹۰۹
تلفن های تماس  :  ۸۸۹۶۸۳۷۲-۸۸۹۶۷۸۴۱
آدرس سایت    :    https://dadvarzyar.com

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “مناقصه و انواع آن”

دیدگاه ها بسته شده اند.

قالب خبری