جدیدترین مطالب امروز

نکات کاربردی در خصوص مجمع عمومی مؤسس

مجموعه: مقاله حقوقی تعداد بازدید: 6
نکات کاربردی در خصوص مجمع عمومی مؤسس

نکات کاربردی در خصوص مجمع عمومی مؤسس

 

مجمع عمومی مؤسس

 

تشکیل مجمع عمومی مؤسس در شرکتھای سھامی خاص الزامی نیست اما در شرکتھای سھامی عام الزامی است و مطابق ماده ۷۵ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت، با حضور تعدادی از پذیره نویسان (و مؤسسین) کھ حداقل، نصف سرمایھ شرکت را تعھد نموده باشند ضروری است. اعتبار تمامی تصمیمات در مجمع مؤسس، بھ اکثریت دو سوم آرای حاضرین و بھ مثابھ اعتبار تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده است. با وجود این، بھ نظر می رسد باید کلیھ ی موارد دستور جلسھ را با دقت بیشتری از حیث حد نصاب اعتبار تصمیمات بررسی کرد. در ضمن، تصویب گزارش مؤسسین با رأی موافق دو سوم آرای حاضرین صورت می گیرد.

موضوع تصویب اساسنامھ ی شرکت نیز نیازمند رأی موافق دو سوم آرای حاضر در جلسھ ی مجمع عمومی مؤسس خواھد بود.

در مورد انتخاب مدیران و بازرسان، بھ رغم اینکھ ماده ی ۷۵ لایحھ قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ کلیھ ی تصمیمات را منوط بھ رأی موافق دو سوم آرای حاضر دانستھ، با توجھ بھ اینکھ این حد نصاب برای ھمھ ی نامزدھای عضویت غیرممکن است، ناچار، باید قاعده ی اکثریت نسبی را اجرا کرد زیرا در غیر این صورت، امکان انتخاب اعضای ھیئت مدیره وجود نخواھد داشت.

سوال: آیا در زمان انتخاب مدیران در مجامع مؤسس، آراء در تعداد مدیران ضرب می شود؟
جواب: دو نظر وجود دارد؛
۱ . بلھ، با در نظر گرفتن ماده ی۸۸ لایحھ اصلاح قسمتی از قانون تجارت سال ۱۳۴۷ آراء در تعداد مدیران ضرب می شود.
۲ .خیر، با توجھ بھ تبصره ی ماده ۷۵ لایحھ مذکور، کھ مقرر داشتھ است: «در مجمع عمومی مؤسس، کلیھ موسسین و پذیره نویسان حق حضور دارند و ھر سھم دارای یک رأی خواھد بود.» و نیز با توجھ بھ اینکھ روش پیش بینی شده در قسمت انتھایی ماده ی ۸۸ لایحھ، صرفا در خصوص مجامع عمومی عادی است، در نتیجھ، نمی توان این روش استثنا را در سایر موارد نیز اتخاذ کرد. لذا ھر سھم دارای یک رأی است.

نظر دوم با اصول حقوقی سازگارتر است.

این نکتھ را نیز باید گفت کھ اگر یک فرد، ھمزمان، بخواھد سمت مدیر عاملی و ریاست ھیئت مدیره شرکت را داشتھ باشد، پس از طرح موضوع در مجمع مؤسس، حد نصاب مقرر در قسمت اخیر ماده ی ۱۲۴ لایحھ لازم است و باید سھ چھارم آرای حاضر در جلسھ ی مجمع عمومی با این امر موافق باشند. بنابراین، مجمع عمومی موسس، علاوه بر اکثریت دو سوم آرای حاضر، در مواردی کھ ذکر شد، حسب مورد، دو نوع اکثریت دیگر ھم می تواند داشتھ باشد: اکثریت نسبی و اکثریت سھ چھارم آرای حاضر

سوال: اکثریت نسبی و اکثریت مطلق چھ تفاوتی با ھم دارند؟
جواب: اکثریت مطلق، یعنی نصف بھ علاوه یک آراء. اکثریت نسبی یعنی آرای بیشتر نسبت بھ سایر نامزدھا

مثال: در شرکتی کھ سرمایھ ی آن بھ صد سھم تقسیم شده باشد و تمام صاحبان سھام نیز در جلسھ مجمع عمومی مؤسس حاضر باشند، اگر بخواھیم ملاک ماده ی ۷۵ را در نظر بگیریم، ھر نامزد باید حداقل ۶۶/۶ درصد آراء را بھ خود اختصاص دھد. این در حالی است کھ فقط یک نفر می تواند چنین اکثریتی را بھ دست آورد و سایرین نمی توانند. لذا می توان گفت در اینجا، با مبنا قرار دادن اکثریت نسبی، ھر یک از نامزدھا کھ رأی بیشتری داشتھ باشد، بھ ترتیب آراء، بھ عنوان اعضای ھیئت مدیره انتخاب شود.

 

برای مشاوره حقوقی با وکیل مجرب در دعاوی حقوقی یا کیفری با ما تماس بگیرید. 

وکیل پایه یک حقوقی در تهران و شهرستان

مشاوره تلفنی با وکیل پایه یک دادگستری     ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷

برای مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل پایه یک متخصص در امور خانواده و طلاق ، ملکی و ثبتی و قرارداد  با ما تماس بگیرید.

جهت مشاوره با وکیل در تهران با خط ثابت از سراسر ایران با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ تماس حاصل فرمایید .

جهت تعیین وقت مشاوره حقوقی حضوری و درخواست وکیل با شماره های  ۸۸۹۶۸۳۷۲ – ۸۸۹۶۷۸۴۱ (۰۲۱) تماس حاصل فرمایید .

 

دادورزیار اولین سایت ارائه دهنده آنلاین دادخواست دادگاه ، تنظیم شکوائیه و تنظیم لایحه با نازلترین قیمت و در کمترین زمان ممکن میباشد، که موجب صرفه جوئی در وقت ، هزینه و حذف رفت و آمدهای درون شهری می گردد .
این سایت با استفاده از تجربیات و به کارگیری قضات محترم بازنشسته و وکلای برتر ایران و استعدادهای درخشان حقوقی اقدام به ارائه خدمات حقوقی و کیفری اعم از انواع مطالبات وجه ، تنظیم انواع شکوائیه و پیگیری آن ، تنظیم انواع قراردادهای داخلی و بین المللی ، داوری داخلی و بین المللی ، نظارت مستمر و پیگیری دائم پرونده های جاری می نماید .
همچنین مشاوره تخصصی در امور ثبتی ، مالیاتی ، شهرداری ، اداره کار ، سازمان قضایی نیروهای مسلح و ارائه خدمات تخصصی در زمینه ثبت برند ، علائم تجاری ، ثبت شرکتها و ارائه خدمات مشاوره تلفنی حقوقی ، مشاوره حضوری و ارائه مشاوره حقوقی آنلاین از دیگر خدمات این سایت می باشد .
مشاوره تلفنی     :   ۲۹۵۷ ۹۰۷ ۹۰۹
تلفن های تماس  :  ۸۸۹۶۸۳۷۲-۸۸۹۶۷۸۴۱
آدرس سایت    :    https://dadvarzyar.com

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “نکات کاربردی در خصوص مجمع عمومی مؤسس”

دیدگاه ها بسته شده اند.

قالب خبری