جدیدترین مطالب امروز

وکیل آنلاین دادورزیار

مجموعه: مقاله حقوقی تعداد بازدید: 15
وکیل آنلاین دادورزیار

 وکیل آنلاین دادورزیار

 

وظایف یک وکیل

 

يك وكيل، به عنوان شهروندي كه وظايف اجتماعي دارد، موظف هست در پي ارتقاء دستگاه دادگستري، برقراري عدالت و كيفيت خدمات عرضه شده بوسیـله مالکین حرف حقوقي باشد. به عنوان عضوي از يك اجتماع مالکان حرفه تحصيل كرده، وكيل موظف هست براي نيازهاي موكل خود دانش حقوق را گسترش دهد، از دانش به دست آمده در راه اصلاح دستگاه قضائي بهره گیری كند و براي تقويت و ارتقاء سطح تحصيلات حقوقي کوشش نماید. يك وكيل می بایست همیشه نارسائي‌هاي دستگاه قضائي را به ياد داشته باشد و به ياد داشته باشد كه فقرا و گاه كساني كه فقير نمی باشند نيز، نمي‌توانند هزينه خدمات حقوقي كافي را پرداخت نمایند و بنابراين می بایست قسمـت از ساعات كار و نفوذ اجتماعي خود را براي نمايندگي آنها اختصاص دهد. يك وكيل می بایست به اجتماع حقوقي براي رسيدن به اين اهداف ياري رسانده و به كانون وكلا یاری كند تا در جهت تامين منافع عمومي خود را اداره و قوانين ضـروری را تنظيم كند.

 بیشتر وظايف يك وكيل در قانون رفتار حرفه‌اي و همچنين ساير قوانين شكلي و ماهوي بيان شده‌اند. با اين وجود، در تبيين وظايف يك وكيل، وجدان خود او و تائيد همكاران نيز اثر گذار می باشند . يك وكيل می بایست کوشش كند تا بالاترين سطح مهارت را به دست آورد و همچنين براي بهبود دستگاه قضائي و حرف وابسته قضائي کوشش كند، علاوه بر اين او می بایست کوشش كند تا عکسی از آرمان صنف حقوقي در رابطه با خدمات عمومي باشد.

وظیفه های يك وكيل در مقام نماينده موكل عضوي از دستگاه قضائي و يك شهروند با مسئوليت‌هاي اجتماعي، اغلب با هم سازگار می باشند . بنابراين زمانی كه منافع طرف مقابل تو به خوبي نمايندگي مي‌شوند، او مي‌تواند با سرسختي از منافع موكل خود دفاع نمایند و در عين حال فرض را بر اين بگذارد كه جريان دادرسي در جهت موافق عدالت پيش مي‌رود. و همچنين وكيل مي‌تواند از اين امر كه حفظ اسرار موكلين، كه امري شخصي می باشد، مي‌تواند مفيد به منافع اجتماع باشد مطمئن باشد، چرا كه ضمنا اگـر اشخاص بدانند اسرارشان و محتواي مذاكراتشان با وكلاي خود مصون از افشا شدن هست شانس بالاتری مي‌رود كه از وكلا مشاوره حقوقي بگيرند و بنابراين به تكاليف قانوني خود عمل نمایند.

 

علي‌رغم اين، مسئوليت‌هاي متضاد جزئي از طبيعت وكالت می باشد. تقريباً همـه مـوارد پيچيده اخلاقي، ناشي از وظايف متضاد وكيل در مساوی موكل، دستگاه قضائي و منافع شخصي وكيل در حفظ صداقت و تندرست نفس خود، ضمن اينكه به سطح قابل قبولی از رفاه مي‌رسد، مي‌باشند. قوانين رفتار حرفه‌اي قواعدي را براي حل اين تضادها بيان می نمایند. در چارچوب اين قوانين مـوارد پيچيده بیشتری در رابطه با تصميم‌گيري حرفه‌اي ممكن هست ایجاد نمایند. در حل اين مـوارد بايد قضاوت حرفه‌اي و اخلاقي دقيقي را بكار برد كه با دقت به اصول بنيادين قوانين فوق حاصل گرديده می باشد.

 

صنف حقوقي، اجتماع وكلا، تا حد بالای مستقل می باشد. هر چند به دیگر اصناف هم استقلال اعطا گرديده است، ولی دربـاره صنف حقوقي به لحاظ نزديكي كه با روند انجام قانون و اعمال حاكميت دارد اين استقلال منحصر به فرد می باشد. اين حقيقت كه قدرت و اختيارات نهائي دربـاره صنف حقوقي تا حد بالای به محکمه ‌ها تفويض گرديده هست مبين اين رابطه می باشد.

 

دخالت دولت، تا حدي كه وكلا تكاليف و وظايف ناشي از اقتضائات شغلي خود را انجام مي‌دهند غيرضروري می باشد. استقلال همچنين به حفاظت از صنف وكلا در برابر توافق قواي دولتي یاری می نماید. يك کانون وكلاي مستقل نقش مهمي را در مواظبت کردن دولت در داخل  مرزهاي قانون بازي می کند، چرا كه اعضاي صنفي كه براي اعمال حق خود به دولت وابسته نمی باشند زیادتر براي به جـدال كشيدن سوء بهره گیری از اختيارات قانوني بوسیـله دولت تمايل دارند.

 

ستقلال نسبي اين صنف با خود مسئوليت‌هاي ویـژه خود گرداني را نيز به همراه مي‌آورد. اين صنف مسئول هست تا اطمينان حاصل كند اعمال اختيارات ناشي از اين خودگرداني در جهت خدمت به منافع عامه انجام می شوند نه مصالح منطقه‌اي و يا منافع صنفي كانون هر وكيل مسئول نظارت بر حسن اجراي قوانين رفتار حرفه‌اي می باشد. همچنين هر وكيل دادگستری موظف هست تا نظارت دیگر وكلا بر كار خود را تسهيل كند. كوتاهي در انجام اين مسئوليت‌ها استقلال كانون وكلا و منافع اجتماعي را كه اين استقلال متضمن آنان هست را به تهدید بیاندازد.

 

وكلا نقشي حياتي در حفظ و بقاي اجتماع بازي مي‌كنند. ايفاي هر چه مناسـب تر اين نقش مستلزم درك صحيح وكلا از رابطه ايشان با دستگاه قضائي می باشد. قوانين رفتار حرفه‌اي، ضمنا اگـر به درستي اعمال شوند، به عرضه تعريف درستي از اين رابطه یاری می نمایند.

نکات با ارزش در زمان رجوع به وکیل آنلاین یا مشاور حقوقی تلفنی

ـ ساعت کار دفاتر وکالت اغلب محدود می باشد. بـعد کوشش نمایید در هر مرتبه رجوع فرصت را مغتنم شمرده و مساله حقوقی یا کیفری تان را بطور کامل بازگو نمایید . از زیاده گویی و گفتن مطالبی که به پرونده شما رابطه ی ندارند پرهیز کنید. در عوض کوشش نمایید همه اطلاعات در مورد مقوله را به وکیل آنلاین مشاور منتقل کنید.

ـ در منتقل کردن اطلاعات به وکیل آنلاین، صادق باشید و از عرضه اطلاعات بصورت برعکس و غیر واقعی خودداری نمایید . متاسفانه اکثر اشخاص وقتی با اقدام حقوقی طرف مقابلشان مواجه میشوند علیرغم اطمینان به حقانیت طرف، وکیل را سپربلای خود می نمایند. این اشخاص در وقـت رجوع به وکیل از بیان حقایق طفره میروند غافل از اینکه به هر حال حقیقت امر برای وکیل روشن می شود. فراموش ننمایید موکلی که صادقانه همه مطالب را به وکیل آنلاین خود منتقل داده هست برترین وکیل آنلاین را در اختیار خواهد داشت.

ـ چنان چه اسناد و اسناد تان را به وکیل آنلاین سپردید بدون رودرو می بایست در ازای تحویل اسناد ، رسید دریافت کنید.

ـ وکلا بطور معمول برای سهولت کار و ممانعـت از رفت و آمد غیر لازم و ضـروری موکل، اقدام به تنظیم وکالتنامه بصورت کامل و با اختیارات کامل میکنند. قطعا پیش از امضاء وکالتنامه، بطور کامل آن را بخوانید و در زمینه مسائلی که برای شما نا آشنا هست از وکیل آنلاین توضیح بخواهید. چنان چه قصد ندارید در یک مورد ویـژه به وکیل آنلاین خود وکالت بدهید، قبلاً این مطلب را به وکیل آنلاین اعلام نمایید . به یاد داشته باشید که پاک یکـی از اختیارات مندرج در وکالت نامه بوسیـله شما، به هیچ وجه به مفهوم عدم اعتماد شما به وکیل نمی باشد.

ـ بطور روشن و شفاف دربـاره حق الوکاله و مـوارد مالی پرونده با وکیل آنلاین حرف بزنید. وضعیت و توانایی مالی تان را برای وی توضیح داده و در صورتیکه توانایی پرداخت حق الوکاله را ندارید این مطلب را با وکیل در میـان بزارید و از او در این زمینه کمک بخواهید. متاسفانه بعضـی از مراجعین به دفاتر وکالت به فکر زیـر آوردن درصد حق الوکاله ، تعداد خواسته را پایین تر از تعداد واقعی آن معرفی می کنند. که این مساله باعث سلب اعتماد وکیل از موکل شده و بعضاً تبعات آن نیز دامن گیر موکل می شود.

ـ مد نظر داشته باشید که شما به یک کمپانی ، مطب، یاغیره رجوع نکرده اید. مخاطب شما یک وکیل آنلاین هست که به اکثر ترفندهای قانونی و صد اما غیر قانونی واقف و آگاه می باشد. بـعد مواظب اظهارات خود باشید و چنان چه با پژوهش کامل به دیدار او رفته اید کوشش ننمایید توانایی های علمی او را محک بزنید. این کار نه فقط مناسب نیست بلکه ذهنیت وکیل آنلاین را نسبت به شما بد می کند و وکیل آنلاین را از پذیرش پرونده شما منصرف می کند. چنان چه قبلاً به وکیل و مشاور تلفنی حقوقی دیگری رجوع کرده اید که نظـری گوناگـون با وکیل فعلی شما داشته است، مناسـب تر هست این مطلب را به اطلاع او برسانید و علت را از او جویا شوید. مراقب باشید اظهار نظـرهای گوناگـون در مـوارد حقوقی به علت نداشتن آگاهی یک وکیل آنلاین تلگرام نسبت به دیگری نیست. زیرا این مساله شانس دارد نظـر حقوقی یک وکیل خوب نسبت به پرونده شما و یا به دلیل وجود رویه ی گوناگـون محاکم در برخورد با مقوله پرونده شما باشد. و به هر حال، گزینش حق شما می باشد. اگر مساله حقوقی شما به نحوی هست که نیاز به تنظیم وکالت نامه های مجدد دارد قطعا در زمینه همه مسائل و حق الوکاله آن با وکیل آنلاین حرف بزنید. دقت نمایید که چنان چه برای موضوعی مثل طلاق توافقی به وکیل رجوع کرده اید و قرارداد وکالت را نیز امضاء نموده اید، شما تنها در مقوله طلاق حاوی وکیل آنلاین  می باشید . طرح دعاوی دیگری که مشابه با مقوله طلاق هست مثل مهریه، نفقه، حضانت و غیره در تعهد وکیل شما نمباشد! بـعد اگر نیت دارید برای همه دعاوی خود وکیل آنلاین داشته باشید قطعا همه مسائل را در قراردادتان قید نمایید .

ـ بعضـی از موکلین برای تهیه اعتماد و اطمینان در خود، از وکیل آنلاین و مشاور حضوری حقوقی تقاضـای می کنند تا احکامی را که همانـند مقوله پرونده آنان بوده و به نفع وکیل صادر گردیده به رویت آنان برساند. چنین تقاضـای از وکیل آنلاین به هیج وجه درست نمی باشد و چه بسا سبب رنجش خاطر وی می شـود وممکن وی را از پذیرش ادعای منصرف نماید . همـان طور که گفته شد مناسـب تر هست قبل از رجوع به دفتر وکالت، در مورد توانایی های وکیل آنلاین پژوهش کنند.

 

دادورزیار اولین سایت ارائه دهنده آنلاین دادخواست ، شکوائیه و تنظیم لایحه با نازلترین قیمت و در کمترین زمان ممکن میباشد، که موجب صرفه جوئی در وقت ، هزینه و حذف رفت و آمدهای درون شهری می گردد .
این سایت با استفاده از تجربیات و به کارگیری قضات محترم بازنشسته و وکلای برتر ایران و استعدادهای درخشان حقوقی اقدام به ارائه خدمات
 حقوقی و کیفری اعم از انواع مطالبات وجه ، تنظیم انواع شکوائیه و پیگیری آن ، تنظیم انواع قراردادهای داخلی و بین المللی ، داوری داخلی و بین المللی ، نظارت مستمر و پیگیری دائم پرونده های جاری می نماید .
همچنین مشاوره تخصصی در امور ثبتی ، مالیاتی ، شهرداری ، اداره کار ، سازمان قضایی نیروهای مسلح و ارائه خدمات تخصصی در زمینه ثبت برند ، علائم تجاری ، ثبت شرکتها و ارائه خدمات
 مشاوره تلفنی حقوقی و مشاوره حضوری از دیگر خدمات این سایت می باشد .
مشاوره تلفنی     :   ۲۹۵۷ ۹۰۷ ۹۰۹
تلفن های تماس  :  ۸۸۹۶۸۳۷۲-۸۸۹۶۷۸۴۱
آدرس سایت    :    https://dadvarzyar.com

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “وکیل آنلاین دادورزیار”

دیدگاه ها بسته شده اند.

قالب خبری