آرشیو : مقاله حقوقی

اندر اوصاف وكيل دادگستری

اندر اوصاف وكيل دادگستری

اندر اوصاف وكيل دادگستری   وکیل   وكیل دادگستری آميخته اي است از وجوه گوناگون؛ چه بسا جمع اين وجوه در يك انسان و در يك لحظه دشوار ...

ادامه مطلب
حدود و اختیارات وکیل

حدود و اختیارات وکیل

حدود و اختیارات وکیل   طبق ماده 656 قانون مدنی: وکالت عقدی است که به موجب آن شخصی به شخص دیگری اختیار انجام عملی را ...

ادامه مطلب
ارتباط با وکیل پایه یک دادگستری

ارتباط با وکیل پایه یک دادگستری

ارتباط با وکیل پایه یک دادگستری   وکیل پایه یک دادگستری   قضاوت وظیفۀ دادرس است و دفاع برای اثبات ادعا و یا نفی ادعای طرف ...

ادامه مطلب
نکاتی درخصوص وکیل و وکالت

نکاتی درخصوص وکیل و وکالت

نکاتی درخصوص وکیل و وکالت   نایب السلطنه را در دوره صفویه وکیل می گفتند و عنوان وکیل الرعایا ھم از ھمین جا برخاسته است. ...

ادامه مطلب
وکیل آنلاین

وکیل آنلاین

وکیل آنلاین   وکیل آنلاین دادورزیار   حقوق، به بررسی و تحلیل قواعد حاکم بر اشخاص و روابط بین آن ها می پردازد. اهمیت دانستن ...

ادامه مطلب
نکات طلایی در نوشتن چک

نکات طلایی در نوشتن چک

نکات طلایی در نوشتن چک   مواردی که لازم است دارندگان چک و صاحبان حساب جاری رعایت کنند تا از دسته چک آنان سوءاستفاده نشود: ...

ادامه مطلب
وکیل کیست و وظیفش چیست؟

وکیل کیست و وظیفش چیست؟

وکیل کیست و وظیفش چیست؟ وکیل کسی است که از طرف شخص دیگری – اعم از حقوقی یا حقیقی – به موجب عقد وکالت برای ...

ادامه مطلب
مراحل انحصار وراثت

مراحل انحصار وراثت

مراحل انحصار وراثت   انحصار وراثت   در فرآیند انحصار وراثت ، تعداد وراث فرد متوفقی و میزان ارثیه آن‌ها مشخص است. مشاوره حقوقی انحصار وراثت به خصوص در ...

ادامه مطلب
شکایت کیفری

شکایت کیفری

شکایت کیفری   تعریف کیفر در بخش آیین دادرسی کیفری، تمامی نکات من جمله راه و روش شکایات کیفری و تجدید نظر در احکام بیان ...

ادامه مطلب
دعاوی ملکی

دعاوی ملکی

دعاوی ملکی   دعاوی حقوقی املاک   دعاوی ملکی با توجه به حجم گسترده معاملات انجام شده در حوزه املاک و نیز عدم آگاهی طرفین ...

ادامه مطلب
قالب خبری