آرشیو : مقاله حقوقی

شهادت شهود (گواهی گواهان)

شهادت شهود (گواهی گواهان)

شهادت شهود (گواهی گواهان)   شهادت شهود   شهادت به موجب ماده 1258 قانون مدنی یکی از ادله اثبات دعواست. شرایط شاهد در ماده 1313 قانون مدنی ...

ادامه مطلب
دو نکته در خصوص مبایعه نامه

دو نکته در خصوص مبایعه نامه

دو نکته در خصوص مبایعه نامه   مبایعه نامه   در مبایعه نامه هایی که بین اشخاص تنظیم می گردد، معمولا، به برخی از تذکرات راجع به ...

ادامه مطلب
بازداشت محکومٌ علیه و موانع آن

بازداشت محکومٌ علیه و موانع آن

بازداشت محکومٌ علیه و موانع آن   بازداشت محکومٌ علیه   به موجب ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394: «اگر استیفای محکومٌ ...

ادامه مطلب
لزوم موافقت مالک در انتقال حق کسب و پیشه

لزوم موافقت مالک در انتقال حق کسب و پیشه

لزوم موافقت مالک در انتقال حق کسب و پیشه   انتقال حق کسب و پیشه   یکی از تفاوتهای قانون مدنی (در مبحث اجاره) و ...

ادامه مطلب
تغییر نام و تغییر سن

تغییر نام و تغییر سن

تغییر نام و تغییر سن   تغییر نام   یکی از سوالات رایج، مخصوصا، برای دهه شصتی ها و هفتادی ها همین تغییر نام و ...

ادامه مطلب
توافق مالکین بر استفاده اختصاصی از مشاعات آپارتمان

توافق مالکین بر استفاده اختصاصی از مشاعات آپارتمان

توافق مالکین بر استفاده اختصاصی از مشاعات آپارتمان   مشاعات آپارتمان     قانون تملک آپارتمانها در سال 1343 به تصویب رسیده و با توجه به ...

ادامه مطلب
جامعه وکالت و وکیل دادگستری

جامعه وکالت و وکیل دادگستری

جامعه وکالت و وکیل دادگستری   جامعه وکالت   در گذشته، مردم با فردی به نام «وکیل دادگستری» مواجه بودند و تمامی وکلا را هم ...

ادامه مطلب
دفتر وکالت

دفتر وکالت

دفتر وکالت   وکالت   جامعه وکالت در ایران، در سالهای اخیر با مشکلات عدیده ای روبرو بوده است. دفاع از حیثیت وکالتی و جدا ...

ادامه مطلب
دانستنی های شروط ضمن عقد ازدواج

دانستنی های شروط ضمن عقد ازدواج

دانستنی های شروط ضمن عقد ازدواج   شروط ضمن عقد ازدواج     ماده 1119 قانون مدنی: طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با ...

ادامه مطلب
نکات کاربردی راجع به داوری در قراردادها

نکات کاربردی راجع به داوری در قراردادها

نکات کاربردی راجع به داوری در قراردادها   داوری در قراردادها   داوری، واگذاری حل اختلاف است نسبت به اختلاف ایجاد شده، به یک داور یا ...

ادامه مطلب
قالب خبری