آرشیو : مقاله حقوقی

تنظیم وکالتنامه با وکیل دادگستری

تنظیم وکالتنامه با وکیل دادگستری

تنظیم وکالتنامه با وکیل دادگستری   وکالتنامه هایی که وکیل دادگستری با موکل یا موکلان تنظیم می کند با وکالتنامه های رسمی محضری که در ...

ادامه مطلب
استرداد هدایای (طلاجات) زوجین پس از طلاق

استرداد هدایای (طلاجات) زوجین پس از طلاق

استرداد هدایای (طلاجات) زوجین پس از طلاق   دادخواست استرداد طلا و جواهرات   در این جا وکیل خانواده گروه وکلای دادورزیار سعی کرده است که به سادگی ...

ادامه مطلب
نکاتی درخصوص فسخ و ابطال معامله

نکاتی درخصوص فسخ و ابطال معامله

نکاتی درخصوص فسخ و ابطال معامله   معامله از طرف خریدار یا فروشنده قابل فسخ خواهد بود یعنی چه؟  یعنی کسی که حق فسخ دارد ...

ادامه مطلب
نکاتی در خصوص وکالت و وکالتنامه

نکاتی در خصوص وکالت و وکالتنامه

نکاتی در خصوص وکالت و وکالتنامه   اگر وکیل (وکیل رسمی طبق وکالتنامه رسمی در دفترخانه اسناد رسمی) انجام امور وکالت را به شخص دیگری تفویض کند ...

ادامه مطلب
استرداد هدايا در صورت به هم خوردن نامزدي

استرداد هدايا در صورت به هم خوردن نامزدي

استرداد هدايا در صورت به هم خوردن نامزدي   بر طبق مواد 1027 و 1028 قانون مدني   هر يک از نامزدها مي تواند در ...

ادامه مطلب
تنفيذ طلاق

تنفيذ طلاق

تنفيذ طلاق   بر طبق مواد 14 و 15 قانون حمايت خانواده و رويه قضايي کشور   1- زوجين ايراني مقيم خارج کشور اگر با ...

ادامه مطلب
اثبات دعاوی در دادگاهها

اثبات دعاوی در دادگاهها

اثبات دعاوی در دادگاهها   هر کسی ممکن است ادعاهایی علیه دیگری داشته باشد اما اثبات یا ثابت کردن آن، نیازمند دلیل است. در بسیاری ...

ادامه مطلب
صدور رأی غیابی و اجرای آن

صدور رأی غیابی و اجرای آن

صدور رأی غیابی و اجرای آن   رأی در چه صورتی غیابی است؟ رأی دادگاه در صورتی غیابی است که خوانده در هیچ جلسه ای ...

ادامه مطلب
صدور رأی دادگاه و تصحیح آن

صدور رأی دادگاه و تصحیح آن

صدور رأی دادگاه و تصحیح آن   برای مردم عادی که ممکن است پرونده ای در دادگاه داشته باشند، رأی و حکم معنای یکسانی دارد. ...

ادامه مطلب
نکات مهم در خصوص چک کیفری و حقوقی

نکات مهم در خصوص چک کیفری و حقوقی

نکات مهم در خصوص چک کیفری و حقوقی   امروزه چک دیگر اعتبار سابق را ندارد. گاهی حتی برخی آن را یک برگه بی ارزش می ...

ادامه مطلب
قالب خبری