آرشیو : نوشته هایی با برچسب اجرایی

دستورالعمل اجرایی «کنترل مجرمان حرفه‌ای و سابقه‌دار»

دستورالعمل اجرایی «کنترل مجرمان حرفه‌ای و سابقه‌دار»

[ad_1] دستورالعمل اجرایی «کنترل مجرمان حرفه‌ای و سابقه‌دار» مصوب ۱۳۹۷/۴/۲۶ رییس قوه قضاییه در اجرای بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ...

ادامه مطلب
آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

[ad_1] آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور مصوب ۱۳۹۷/۳/۲۰ هیات وزیران هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۳/۲۰ به ...

ادامه مطلب
آیین‌نامه اجرایی برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار

آیین‌نامه اجرایی برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار

[ad_1] آیین‌نامه اجرایی برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار مصوب ۱۳۹۷/۲/۳۰ هیات وزیران هیأت‌ وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۲/۳۰ به پیشنهاد شماره ۱۱۵۹۳/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۷/۲/۹ وزارت راه ...

ادامه مطلب
آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

[ad_1] آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور مصوب ۱۳۹۷/۳/۲۷ هیات وزیران هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۳/۲۷ به پیشنهاد مشترک ...

ادامه مطلب
آیین‌نامه اجرایی «مراقبت‌های الکترونیکی»

آیین‌نامه اجرایی «مراقبت‌های الکترونیکی»

[ad_1] آیین‌نامه اجرایی «مراقبت‌های الکترونیکی» مصوب ۱۳۹۷/۴/۱۰ رئیس قوه قضاییه در اجرای مواد ۲۵۲ و ۵۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات الحاقات ...

ادامه مطلب
کارت شرکت در پنجمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور -تیرماه ۹۷-

کارت شرکت در پنجمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور -تیرماه ۹۷-

[ad_1] جزییات پرینت کارت و برگزاری پنجمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور در سال ۱۳۹۷ پایگاه خبری اختبار- کارت شرکت در پنجمین آزمون استخدامی ...

ادامه مطلب
آیین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

آیین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

[ad_1] آیین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور مصوب ۱۳۹۷/۳/۲ هیات وزیران هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۳/۲ به ...

ادامه مطلب
آیین‌نامه اجرایی بند (س) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

آیین‌نامه اجرایی بند (س) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

[ad_1] آیین‌نامه اجرایی بند (س) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور مصوب ۱۳۹۷/۳/۱۳ هیات وزیران هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۳/۱۳ به ...

ادامه مطلب
آیین‌نامه اجرایی ماده (۶۶) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور

آیین‌نامه اجرایی ماده (۶۶) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور

[ad_1] آیین‌نامه اجرایی ماده (۶۶) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۷/۳/۱۳ هیات وزیران هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۳/۱۳ به پیشنهاد مشترک سازمان‌های برنامه ...

ادامه مطلب
آیین‌نامه اجرایی بند (ت) ماده (۶۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

آیین‌نامه اجرایی بند (ت) ماده (۶۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

[ad_1] آیین‌نامه اجرایی بند (ت) ماده (۶۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۷/۳/۱۳ هیات وزیران هیأت وزیران ...

ادامه مطلب
قالب خبری