آرشیو : نوشته هایی با برچسب تنظیم قرارداد

نکته های مهم اجاره محل کسب و پیشه و تجارت

نکته های مهم اجاره محل کسب و پیشه و تجارت

نکته های مهم اجاره محل کسب و پیشه و تجارت    اجاره محل کسب و پیشه و تجارت    اجاره در واقع، هر نوع واگذاری ...

ادامه مطلب
مناقصه و انواع آن

مناقصه و انواع آن

مناقصه و انواع آن   مناقصه از جملھ تفاوتھای بنیادین قراردادھای اداری و خصوصی، تفاوت از نظر تشریفات در مرحلھ ی تنظیم قرارداد است. برای ...

ادامه مطلب
مزایده و انواع آن

مزایده و انواع آن

مزایده و انواع آن   مزایده از جملھ تفاوتھای بنیادین قراردادھای اداری و خصوصی، تفاوت از نظر تشریفات در مرحلھ ی تنظیم قرارداد است. برای ...

ادامه مطلب
نکاتی در خصوص موسسات عمومی غیردولتی

نکاتی در خصوص موسسات عمومی غیردولتی

نکاتی در خصوص موسسات عمومی غیردولتی   موسسات عمومی غیردولتی   بھ موجب ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری، مؤسسھ یا نھاد عمومی غیر دولتی ...

ادامه مطلب
وکالت در طلاق

وکالت در طلاق

وکالت در طلاق   نمونه وکالتنامه   نکتھ1 :وکالتنامھ در خصوص وکالت در طلاق، در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود. نکتھ2 :وکالت در طلاق می ...

ادامه مطلب
نکات مهم درخصوص قرارداد خرید و فروش ملک

نکات مهم درخصوص قرارداد خرید و فروش ملک

نکات مهم درخصوص قرارداد خرید و فروش ملک   قرارداد خرید و فروش ملک   در مبایعھ نامھ ھایی کھ بین اشخاص تنظیم می گردد، معمولا، ...

ادامه مطلب
سوء استفاده از سفید امضا ، خیانت در امانت

سوء استفاده از سفید امضا ، خیانت در امانت

سوء استفاده از سفید امضا ، خیانت در امانت   سوء استفاده ، خیانت در امانت   قانون مجازات اسلامی در فصل بیست و چھارم ...

ادامه مطلب
مشاور حقوقی

مشاور حقوقی

مشاور حقوقی   وکیل ، کارشناس و مشاور حقوقی   در بسیاری مواقع، اشخاص برای استفاده از خدمات حقوقی، توان اختیار نمودن وکیل خوب را ندارند. گرچه نقش ...

ادامه مطلب
دعوای خلع ید

دعوای خلع ید

دعوای خلع ید   خلع ید   خلع ید یکی از شایع‌ترین دعاوی ملکی است و زمانی مطرح می‌شود که شخصی مالی غیر منقول را ...

ادامه مطلب
معاملات ملکی

معاملات ملکی

معاملات ملکی   وکیل ملکی و ثبتی   وقتی تهیه مسکن یکی از مهم‌ترین نیازهای شهروندان به شمار می‌رود، دیر یا زود، برای به دست آوردن ...

ادامه مطلب
قالب خبری