آرشیو : نوشته هایی با برچسب دادرسی

اصول حاکم بر دادرسی کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری ۹۲

اصول حاکم بر دادرسی کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری ۹۲

اصول حاکم بر دادرسی کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری 92   اصول حاکم بر دادرسی کیفری   از ابتدای ورود به رسیدگی تا اجرای ...

ادامه مطلب
قرار موقوفی تعقیب

قرار موقوفی تعقیب

قرار موقوفی تعقیب   تعقیب   قرار موقوفی تعقیب تصمیمی است که به موجب آن، پرونده کیفری مختومه می شود. ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی ...

ادامه مطلب
زمین های ملی شده

زمین های ملی شده

زمین های ملی شده   تاریخچه و نکته های کاربردی   در ماده یک ”قانون ملی شدن جنگلهای کشور“ مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۴۱ مقرر شد از تاریخ ...

ادامه مطلب
قانون دائمی شدن قانون آیین دادرسی کیفری

قانون دائمی شدن قانون آیین دادرسی کیفری

[ad_1] قانون دائمی شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۷/۳/۹ قانون دائمی شدن قانون آیین دادرسی کیفری ماده واحده ـ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ...

ادامه مطلب
رویه قضایی در خصوص شرب خمر و نگهداری مشروبات الکلی

رویه قضایی در خصوص شرب خمر و نگهداری مشروبات الکلی

رویه قضایی در خصوص شرب خمر و نگهداری مشروبات الکلی   شرب خمر و نگهداری مشروبات الکلی   چنانچه اتهام فرد متهم، نگهداری مشروبات الکلی ...

ادامه مطلب
برخی موضوعات کیفری در آراء دادگاههای تجدیدنظر استان تهران

برخی موضوعات کیفری در آراء دادگاههای تجدیدنظر استان تهران

برخی موضوعات کیفری در آراء دادگاههای تجدیدنظر استان تهران   آراء دادگاههای تجدیدنظر کیفری   صرف طرح شکایت منتهی به رای برائت یا قرار منع ...

ادامه مطلب
دو نکته مهم درخصوص پارکینگ ساختمان

دو نکته مهم درخصوص پارکینگ ساختمان

دو نکته مهم درخصوص پارکینگ ساختمان   پارکینگ ساختمان   1 -تصرف عدوانی پارکینگ توسط یکی از مالکین آپارتمان سوال: تصرف عدوانی:ساکن یک واحد آپارتمان ...

ادامه مطلب
دانستنی های مهم برخی قرارهای تأمین کیفری

دانستنی های مهم برخی قرارهای تأمین کیفری

دانستنی های مهم برخی قرارهای تأمین کیفری   تأمین کیفری   ماده 226 قانون آیین دادرسی کیفری: «متهمی که در مورد او قرار کفالت یا ...

ادامه مطلب
بازسازی و تجدید بنای آپارتمان‌های قدیمی

بازسازی و تجدید بنای آپارتمان‌های قدیمی

بازسازی و تجدید بنای آپارتمان‌های قدیمی   بازسازی و تجدید بنا   یکی از مسایل و اختلافاتی که گاهی بین مالکین آپارتمانها بروز می کند ...

ادامه مطلب
نکته‌های مهم اجرای حکم در دادگاه‌های حقوقی و کیفری

نکته‌های مهم اجرای حکم در دادگاه‌های حقوقی و کیفری

نکته‌های مهم اجرای حکم در دادگاه‌های حقوقی و کیفری    اجرای حکم حقوقی و کیفری    سوال 1 :شخصی که محکوم به پرداخت جزای نقدی ...

ادامه مطلب
قالب خبری