آرشیو : نوشته هایی با برچسب دادگاه خانواده

نمونه دادنامه طلاق غیابی به درخواست زوج

نمونه دادنامه طلاق غیابی به درخواست زوج

نمونه دادنامه طلاق غیابی به درخواست زوج   دادنامه طلاق غیابی   توضیح وکیل پایھ یک دادگستری: این دادنامھ در 2 اردیبھشت 1396 از شعبھ ...

ادامه مطلب
مراحل قانونی استرداد جهیزیه با سیاهه یا بدون آن، قبل و بعد از طلاق، وکیل خانواده

مراحل قانونی استرداد جهیزیه با سیاهه یا بدون آن، قبل و بعد از طلاق، وکیل خانواده

مراحل قانونی استرداد جهیزیه با سیاهه یا بدون آن، قبل و بعد از طلاق، وکیل خانواده   مراحل قانونی استرداد جهیزیه   با توجه به ...

ادامه مطلب
مهریه قسطی در طلاق توافقی چگونه است؟

مهریه قسطی در طلاق توافقی چگونه است؟

مهریه قسطی در طلاق توافقی چگونه است؟   مهریه قسطی در طلاق توافقی   از آن جا که در طلاق توافقی ملاک برای دادگاه خانواده، توافق زوجین است. ...

ادامه مطلب
مطالبه مهریه با صدور اجرائیه ثبتی

مطالبه مهریه با صدور اجرائیه ثبتی

مطالبه مهریه با صدور اجرائیه ثبتی   مطالبه مهریه   چنانچه عقد نامه رسمی باشد صداق از طریق اجرای ثبت نیز قابل وصول است.  زوجه ...

ادامه مطلب
قالب خبری