آرشیو : نوشته هایی با برچسب دادگاه کیفری

تعیین تکلیف اموال پس از صدور قرار منع تعقیب

تعیین تکلیف اموال پس از صدور قرار منع تعقیب

تعیین تکلیف اموال پس از صدور قرار منع تعقیب   قرار منع تعقیب   ماده 148 قانون آن دادرسی کیفری: «بازپرس در صورت صدور قرار ...

ادامه مطلب
جرم تھدید و مجازات قانونی آن

جرم تھدید و مجازات قانونی آن

جرم تھدید و مجازات قانونی آن   جرم تھدید   ماده 668 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1392» : ھر کس با جبر و قھر ...

ادامه مطلب
سوالات متداول در مشاوره ھای وکالت وکیل خانواده

سوالات متداول در مشاوره ھای وکالت وکیل خانواده

سوالات متداول در مشاوره ھای وکالت وکیل خانواده   سوالات متداول از وکیل خانواده   سوال 1 :عده چیست و اگر کسی در زمان عده ...

ادامه مطلب
اعاده حیثیت

اعاده حیثیت

اعاده حیثیت   اعاده حیثیت ، افترا ، نشر اکاذیب   بارھا از زبان مردم عادی (ناآشنا با قانون و حقوق) شنیده ایم کھ می ...

ادامه مطلب
دیه و ارش چیست؟

دیه و ارش چیست؟

دیه و ارش چیست؟   دیه و ارش   دیه مطابق ماده 448 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392» :دیھ مقدر، مال معینی است کھ در ...

ادامه مطلب
قرار جلب به دادرسی

قرار جلب به دادرسی

قرار جلب به دادرسی   قرار جلب   در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دیگر خبری از قرار مجرمیت نیست و به جای آن از قرار ...

ادامه مطلب
کیفرخواست چیست ؟

کیفرخواست چیست ؟

کیفرخواست چیست ؟   کیفرخواست   کیفرخواست، تقاضانامه ی کتبی دادستان از دادگاه برای صدور حکم به مجازات متهم است. کیفرخواست پس از صدور قر ار جلب به ...

ادامه مطلب
قرار منع تعقیب

قرار منع تعقیب

قرار منع تعقیب   صدور قرار منع تعقیب   یکی از قرارهای پرکاربردی که دادسراها صادر می کنند قرار منع تعقیب است. این قرار زمانی ...

ادامه مطلب
قالب خبری