آرشیو : نوشته هایی با برچسب دادگاه

تعیین تکلیف اموال پس از صدور قرار منع تعقیب

تعیین تکلیف اموال پس از صدور قرار منع تعقیب

تعیین تکلیف اموال پس از صدور قرار منع تعقیب   قرار منع تعقیب   ماده 148 قانون آن دادرسی کیفری: «بازپرس در صورت صدور قرار ...

ادامه مطلب
نمونه دادنامه طلاق غیابی به درخواست زوج

نمونه دادنامه طلاق غیابی به درخواست زوج

نمونه دادنامه طلاق غیابی به درخواست زوج   دادنامه طلاق غیابی   توضیح وکیل پایھ یک دادگستری: این دادنامھ در 2 اردیبھشت 1396 از شعبھ ...

ادامه مطلب
سوالات متداول در مشاوره ھای وکالت وکیل خانواده

سوالات متداول در مشاوره ھای وکالت وکیل خانواده

سوالات متداول در مشاوره ھای وکالت وکیل خانواده   سوالات متداول از وکیل خانواده   سوال 1 :عده چیست و اگر کسی در زمان عده ...

ادامه مطلب
اعاده حیثیت

اعاده حیثیت

اعاده حیثیت   اعاده حیثیت ، افترا ، نشر اکاذیب   بارھا از زبان مردم عادی (ناآشنا با قانون و حقوق) شنیده ایم کھ می ...

ادامه مطلب
دیه و ارش چیست؟

دیه و ارش چیست؟

دیه و ارش چیست؟   دیه و ارش   دیه مطابق ماده 448 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392» :دیھ مقدر، مال معینی است کھ در ...

ادامه مطلب
طلاق غیابی

طلاق غیابی

طلاق غیابی   نکات کاربردی   گاھی در زمان مشاوره آنلاین سوالاتی از وکیل خوب پرسیده می شود کھ دقت در آن نشان دھنده ی اشتباھات ...

ادامه مطلب
نظام آزادی مشروط در قانون مجازات اسلامی

نظام آزادی مشروط در قانون مجازات اسلامی

نظام آزادی مشروط در قانون مجازات اسلامی   آزادی مشروط   ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392» -در مورد محکومیت بھ حبس تعزیری، دادگاه ...

ادامه مطلب
طلاق توافقی و وکالت در طلاق

طلاق توافقی و وکالت در طلاق

طلاق توافقی و وکالت در طلاق   طلاق توافقی   طلاق توافقی (گواھی عدم امکان سازش) در قیاس با طلاق یکطرفھ کم ھزینھ تر است ...

ادامه مطلب
حدود صلاحیت و وظایف ھیئت نظارت در قانون ثبت

حدود صلاحیت و وظایف ھیئت نظارت در قانون ثبت

حدود صلاحیت و وظایف ھیئت نظارت در قانون ثبت   صلاحیت و وظایف ھیئت نظارت   ماده 25 قانون ثبت، حدود صلاحیت ھیئت نظارت را ...

ادامه مطلب
توقیف حقوق مستخدمین

توقیف حقوق مستخدمین

توقیف حقوق مستخدمین   حقوق مستخدمین   گاھی ممکن است حقوق حقوق مستخدمین یا بھ طور کلی حقوق بگیر و مستخدم بھ درخواست طلبکار در ...

ادامه مطلب
قالب خبری