آرشیو : نوشته هایی با برچسب شماره

رأی شماره ۴۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۴۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

[ad_1] رأی شماره ۴۱ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین‌دادرسی نسبت به رأی شماره ۵۳۰ ...

ادامه مطلب
رأی شماره ۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

[ad_1] رأی شماره ۱۸ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمتهای ۱ـ۲ و ۲ـ۲ بند ۲ دستورالعمل و ضوابط اجرایی حضور ...

ادامه مطلب
رأی شماره ۱۲۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۱۲۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

[ad_1] رأی شماره ۱۲۶۵ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اختصاص صددرصد سهمیه استخدامی به داوطلبان بومی مغایر قانون است تاریخ دادنامه: ...

ادامه مطلب
رأی شماره ۵۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۵۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

[ad_1] رأی شماره ۵۴ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:وضع عوارض تحت عنوان «بهای خدمات صدور پاسخ استعلام» در مصوبات شوراهای اسلامی ...

ادامه مطلب
رأی وحدت‌رویه شماره ۲۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی وحدت‌رویه شماره ۲۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

[ad_1] رأی وحدت‌رویه شماره ۲۹۶ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض آراء شعب دیوان عدالت اداری در خصوص شرایط اعمال مدرک ...

ادامه مطلب
رأی شماره ۵۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۵۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

[ad_1] رأی شماره ۵۰۴ مورخ ۱۳۹۶/۵/۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۳ مصوبه مورخ ۱۳۸۶/۳/۱ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ...

ادامه مطلب
رأی شماره ۴۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۴۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

[ad_1] رأی شماره ۴۴ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۸هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مدیریت خدمات دارویی و ابطال کدهای ۹۰۲۰۱۵، ۹۰۲۰۲۰، ۹۰۲۰۲۱ و تأیید کد ۹۰۲۰۲۲ ...

ادامه مطلب
رأی وحدت‌رویه شماره ۴۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی وحدت‌رویه شماره ۴۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

[ad_1] رأی وحدت‌رویه شماره ۴۳ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: رسیدگی به شکایات علیه دهیاری‌ها در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری ...

ادامه مطلب
رأی وحدت رویه شماره ۷۶۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۷۶۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

[ad_1] رأی وحدت رویه شماره ۷۶۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور چون ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری برای تعیین شرایط خودداری مقام قضایی از ...

ادامه مطلب
رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۶۷ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۶۷ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

[ad_1] رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۶۷ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور مطابق مقررات مواد ۱۵۷ و ۱۸۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ رسیدگی به اختلافات فردی ...

ادامه مطلب
قالب خبری