آرشیو : نوشته هایی با برچسب شکایت

قرار موقوفی تعقیب

قرار موقوفی تعقیب

قرار موقوفی تعقیب   تعقیب   قرار موقوفی تعقیب تصمیمی است که به موجب آن، پرونده کیفری مختومه می شود. ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی ...

ادامه مطلب
دستور تعطیلی فعالیت شرکت، کارگاه، کارخانه و …

دستور تعطیلی فعالیت شرکت، کارگاه، کارخانه و …

دستور تعطیلی فعالیت شرکت، کارگاه، کارخانه و ...   تعطیلی فعالیت   در برخی از پرونده های کیفری، بازپرس ممکن است بخواهد در حین رسیدگی ...

ادامه مطلب
روابط نامشروع؛ چند نکته ی مهم

روابط نامشروع؛ چند نکته ی مهم

روابط نامشروع؛ چند نکته ی مهم   روابط نامشروع   ماده 637 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): «هرگاه زن و مردی که بین آنها علقۀ زوجیت ...

ادامه مطلب
تشریفات مزایده اموال غیر منقول در اجرای احکام دادگستری

تشریفات مزایده اموال غیر منقول در اجرای احکام دادگستری

تشریفات مزایده اموال غیر منقول در اجرای احکام دادگستری   تشریفات مزایده اموال غیر منقول   ماده ۱۳۷ قانون اجرای احکام مدنی: ترتیب فروش اموال ...

ادامه مطلب
تشریفات مزایده اموال منقول در اجرای احکام دادگستری

تشریفات مزایده اموال منقول در اجرای احکام دادگستری

تشریفات مزایده اموال منقول در اجرای احکام دادگستری   تشریفات مزایده اموال منقول   در مورد زمان فروش اموال اگر توافقی بین طرفین باشد مطابق ...

ادامه مطلب
تفاوت خیانت در امانت با سایر جرایم علیه اموال

تفاوت خیانت در امانت با سایر جرایم علیه اموال

تفاوت خیانت در امانت با سایر جرایم علیه اموال   خیانت در امانت   خیانت در امانت عبارت است از استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود ...

ادامه مطلب
نکات کلیدی حقوقی خانواده

نکات کلیدی حقوقی خانواده

نکات کلیدی حقوقی خانواده   خانواده   ۱- در صورتی مرد میتواند مانع از ادامه ی کار همسر خود شود که شغل زن با مصلحت خانوادگی یا ...

ادامه مطلب
مختصری از جرایم پزشکی و مسئولیت پزشکان

مختصری از جرایم پزشکی و مسئولیت پزشکان

مختصری از جرایم پزشکی و مسئولیت پزشکان   جرایم پزشکی و مسئولیت پزشکان   ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: «هرگاه پزشک در معالجاتی ...

ادامه مطلب
کورتاژ؛ مهمترین مسائل قانونی سقط جنین

کورتاژ؛ مهمترین مسائل قانونی سقط جنین

کورتاژ؛ مهمترین مسائل قانونی سقط جنین   سقط جنین   ماده ۴۲۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ (اصلاحی ۱۳۹۲): اگر طبیب { پزشک} یا ماما یا ...

ادامه مطلب
رابطه نامشروع، برخی جرایم منافی عفت

رابطه نامشروع، برخی جرایم منافی عفت

رابطه نامشروع، برخی جرایم منافی عفت   رابطه نامشروع   با توسعه ی شبکه های مجازی از قبیل تلگرام، اینستاگرام و... و نیز با توجه ...

ادامه مطلب
قالب خبری