جدیدترین مطالب امروز

آرشیو : نوشته هایی با برچسب شکوائیه

وکالت در طلاق

وکالت در طلاق

وکالت در طلاق   نمونه وکالتنامه   نکتھ1 :وکالتنامھ در خصوص وکالت در طلاق، در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود. نکتھ2 :وکالت در طلاق می ...

ادامه مطلب
اعاده حیثیت

اعاده حیثیت

اعاده حیثیت   اعاده حیثیت ، افترا ، نشر اکاذیب   بارھا از زبان مردم عادی (ناآشنا با قانون و حقوق) شنیده ایم کھ می ...

ادامه مطلب
دیه و ارش چیست؟

دیه و ارش چیست؟

دیه و ارش چیست؟   دیه و ارش   دیه مطابق ماده 448 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392» :دیھ مقدر، مال معینی است کھ در ...

ادامه مطلب
تفاوت طلاق خلع، رجعی، بائن و توافقی

تفاوت طلاق خلع، رجعی، بائن و توافقی

تفاوت طلاق خلع، رجعی، بائن و توافقی   انواع طلاق   طلاق خلع یا خلعی نوعی از طلاق است (اعم از توافقی و یکطرفھ) کھ ...

ادامه مطلب
طلاق غیابی

طلاق غیابی

طلاق غیابی   نکات کاربردی   گاھی در زمان مشاوره آنلاین سوالاتی از وکیل خوب پرسیده می شود کھ دقت در آن نشان دھنده ی اشتباھات ...

ادامه مطلب
نظام آزادی مشروط در قانون مجازات اسلامی

نظام آزادی مشروط در قانون مجازات اسلامی

نظام آزادی مشروط در قانون مجازات اسلامی   آزادی مشروط   ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392» -در مورد محکومیت بھ حبس تعزیری، دادگاه ...

ادامه مطلب
طلاق توافقی و وکالت در طلاق

طلاق توافقی و وکالت در طلاق

طلاق توافقی و وکالت در طلاق   طلاق توافقی   طلاق توافقی (گواھی عدم امکان سازش) در قیاس با طلاق یکطرفھ کم ھزینھ تر است ...

ادامه مطلب
حدود صلاحیت و وظایف ھیئت نظارت در قانون ثبت

حدود صلاحیت و وظایف ھیئت نظارت در قانون ثبت

حدود صلاحیت و وظایف ھیئت نظارت در قانون ثبت   صلاحیت و وظایف ھیئت نظارت   ماده 25 قانون ثبت، حدود صلاحیت ھیئت نظارت را ...

ادامه مطلب
توقیف حقوق مستخدمین

توقیف حقوق مستخدمین

توقیف حقوق مستخدمین   حقوق مستخدمین   گاھی ممکن است حقوق حقوق مستخدمین یا بھ طور کلی حقوق بگیر و مستخدم بھ درخواست طلبکار در ...

ادامه مطلب
نکاتی درخصوص دادخواست تقسیم ترکه و سھم الارث

نکاتی درخصوص دادخواست تقسیم ترکه و سھم الارث

نکاتی درخصوص دادخواست تقسیم ترکه و سھم الارث   تقسیم ترکه و سھم الارث   سوال 1 :چھ اشخاصی حق درخواست تقسیم ترکھ دارند؟ جواب: ...

ادامه مطلب
قالب خبری