آرشیو : نوشته هایی با برچسب عدالت

رأی شماره ۴۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۴۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

[ad_1] رأی شماره ۴۱ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین‌دادرسی نسبت به رأی شماره ۵۳۰ ...

ادامه مطلب
رأی وحدت رویه شماره‌های ۱۵ و ۵۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی وحدت رویه شماره‌های ۱۵ و ۵۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

[ad_1] رأی وحدت رویه شماره‌های ۱۵ و ۵۱ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض آراء در خصوص تبدیل وضعیت از شرکتی ...

ادامه مطلب
رأی شماره ۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

[ad_1] رأی شماره ۱۸ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمتهای ۱ـ۲ و ۲ـ۲ بند ۲ دستورالعمل و ضوابط اجرایی حضور ...

ادامه مطلب
رأی شماره ۱۲۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۱۲۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

[ad_1] رأی شماره ۱۲۶۵ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اختصاص صددرصد سهمیه استخدامی به داوطلبان بومی مغایر قانون است تاریخ دادنامه: ...

ادامه مطلب
رأی شماره ۵۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۵۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

[ad_1] رأی شماره ۵۴ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:وضع عوارض تحت عنوان «بهای خدمات صدور پاسخ استعلام» در مصوبات شوراهای اسلامی ...

ادامه مطلب
رأی وحدت‌رویه شماره‌های ۴۹ الی ۵۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی وحدت‌رویه شماره‌های ۴۹ الی ۵۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

[ad_1] رأی وحدت‌رویه شماره‌های ۴۹ الی ۵۰ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: فوق‌العاده ویژه و تفاوت تطبیق مستمر نبوده و احتساب ...

ادامه مطلب
رأی وحدت‌رویه شماره ۲۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی وحدت‌رویه شماره ۲۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

[ad_1] رأی وحدت‌رویه شماره ۲۹۶ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض آراء شعب دیوان عدالت اداری در خصوص شرایط اعمال مدرک ...

ادامه مطلب
رأی وحدت‌رویه شماره‌های ۲۹۴ الی ۲۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی وحدت‌رویه شماره‌های ۲۹۴ الی ۲۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

[ad_1] رأی وحدت‌رویه شماره‌های ۲۹۴ الی ۲۹۵ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ممنوعیت هرگونه ساخت و ساز در باغات تاریخ دادنامه: ...

ادامه مطلب
رأی شماره ۵۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۵۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

[ad_1] رأی شماره ۵۰۴ مورخ ۱۳۹۶/۵/۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۳ مصوبه مورخ ۱۳۸۶/۳/۱ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ...

ادامه مطلب
رأی شماره ۴۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۴۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

[ad_1] رأی شماره ۴۴ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۸هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مدیریت خدمات دارویی و ابطال کدهای ۹۰۲۰۱۵، ۹۰۲۰۲۰، ۹۰۲۰۲۱ و تأیید کد ۹۰۲۰۲۲ ...

ادامه مطلب
قالب خبری