آرشیو : نوشته هایی با برچسب قانون

مقاله: قانون قراردادهای جدید فرانسه

مقاله: قانون قراردادهای جدید فرانسه

[ad_1] مقاله قانون قراردادهای جدید فرانسه نویسنده: سولین روان / دانشیار دپارتمان حقوق دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی لندن مترجم: روح اله خلجی / دانشجوی ...

ادامه مطلب
آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

[ad_1] آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور مصوب ۱۳۹۷/۳/۲۰ هیات وزیران هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۳/۲۰ به ...

ادامه مطلب
قانون دائمی شدن قانون آیین دادرسی کیفری

قانون دائمی شدن قانون آیین دادرسی کیفری

[ad_1] قانون دائمی شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۷/۳/۹ قانون دائمی شدن قانون آیین دادرسی کیفری ماده واحده ـ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ...

ادامه مطلب
آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

[ad_1] آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور مصوب ۱۳۹۷/۳/۲۷ هیات وزیران هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۳/۲۷ به پیشنهاد مشترک ...

ادامه مطلب
آیین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

آیین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

[ad_1] آیین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور مصوب ۱۳۹۷/۳/۲ هیات وزیران هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۳/۲ به ...

ادامه مطلب
آیین‌نامه اجرایی بند (س) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

آیین‌نامه اجرایی بند (س) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

[ad_1] آیین‌نامه اجرایی بند (س) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور مصوب ۱۳۹۷/۳/۱۳ هیات وزیران هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۳/۱۳ به ...

ادامه مطلب
آیین‌نامه اجرایی ماده (۶۶) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور

آیین‌نامه اجرایی ماده (۶۶) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور

[ad_1] آیین‌نامه اجرایی ماده (۶۶) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۷/۳/۱۳ هیات وزیران هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۳/۱۳ به پیشنهاد مشترک سازمان‌های برنامه ...

ادامه مطلب
تعدیل ارزش ریالی تخلفات مندرج در تبصره (۲) ماده (۷۲) قانون نظام صنفی کشور

تعدیل ارزش ریالی تخلفات مندرج در تبصره (۲) ماده (۷۲) قانون نظام صنفی کشور

[ad_1] تعدیل ارزش ریالی تخلفات مندرج در تبصره (۲) ماده (۷۲) قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۹۷/۳/۲۰ هیات وزیران هیأت‌ وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۳/۲۰ به ...

ادامه مطلب
آیین‌نامه اجرایی بند (ت) ماده (۶۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

آیین‌نامه اجرایی بند (ت) ماده (۶۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

[ad_1] آیین‌نامه اجرایی بند (ت) ماده (۶۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۷/۳/۱۳ هیات وزیران هیأت وزیران ...

ادامه مطلب
مسئولیت مدنی دستگاه‌های دولتی ناشی از وضع مقررات خلاف قانون

مسئولیت مدنی دستگاه‌های دولتی ناشی از وضع مقررات خلاف قانون

[ad_1] مسئولیت مدنی دستگاه‌های دولتی ناشی از وضع مقررات خلاف قانون نقد رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری پایگاه خبری اختبار- دولت و دستگاه‌های دولتی ...

ادامه مطلب
قالب خبری