آرشیو : نوشته هایی با برچسب قوه قضاییه

قرار تعویق صدور حکم

قرار تعویق صدور حکم

قرار تعویق صدور حکم   نکته های کاربردی   ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی: «در جرایم موجب تعزیر درجه ۶ تا ۸ دادگاه میتواند پس ...

ادامه مطلب
مطالب کاربردی درخصوص تخفیف مجازات

مطالب کاربردی درخصوص تخفیف مجازات

مطالب کاربردی درخصوص تخفیف مجازات   تخفیف مجازات   ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ » :در صورت وجود یک یا چند جهت از ...

ادامه مطلب
دستور تعطیلی فعالیت شرکت، کارگاه، کارخانه و …

دستور تعطیلی فعالیت شرکت، کارگاه، کارخانه و …

دستور تعطیلی فعالیت شرکت، کارگاه، کارخانه و ...   تعطیلی فعالیت   در برخی از پرونده های کیفری، بازپرس ممکن است بخواهد در حین رسیدگی ...

ادامه مطلب
تفاوت خیانت در امانت با سایر جرایم علیه اموال

تفاوت خیانت در امانت با سایر جرایم علیه اموال

تفاوت خیانت در امانت با سایر جرایم علیه اموال   خیانت در امانت   خیانت در امانت عبارت است از استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود ...

ادامه مطلب
مختصری از جرایم پزشکی و مسئولیت پزشکان

مختصری از جرایم پزشکی و مسئولیت پزشکان

مختصری از جرایم پزشکی و مسئولیت پزشکان   جرایم پزشکی و مسئولیت پزشکان   ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: «هرگاه پزشک در معالجاتی ...

ادامه مطلب
چک از منظر اختلاف نظرهای قضایی

چک از منظر اختلاف نظرهای قضایی

چک از منظر اختلاف نظرهای قضایی   چک   در رسیدگی به دعاوی چک، گهگاه اختلاف نظرات فاحشی در بین قضات دادگاهها دیده می شود ...

ادامه مطلب
برخی موضوعات کیفری در آراء دادگاههای تجدیدنظر استان تهران

برخی موضوعات کیفری در آراء دادگاههای تجدیدنظر استان تهران

برخی موضوعات کیفری در آراء دادگاههای تجدیدنظر استان تهران   آراء دادگاههای تجدیدنظر کیفری   صرف طرح شکایت منتهی به رای برائت یا قرار منع ...

ادامه مطلب
مهمترین و کابردی‌ترین مسائل دیه

مهمترین و کابردی‌ترین مسائل دیه

مهمترین و کابردی‌ترین مسائل دیه   دیه   ماده 594 قانون مجازات اسلامی- «موارد دیه ی کامل همان است که در مقررات شرع تعیین شده ...

ادامه مطلب
اعاده حیثیت

اعاده حیثیت

اعاده حیثیت   اعاده حیثیت ، افترا ، نشر اکاذیب   بارھا از زبان مردم عادی (ناآشنا با قانون و حقوق) شنیده ایم کھ می ...

ادامه مطلب
توقیف حقوق مستخدمین

توقیف حقوق مستخدمین

توقیف حقوق مستخدمین   حقوق مستخدمین   گاھی ممکن است حقوق حقوق مستخدمین یا بھ طور کلی حقوق بگیر و مستخدم بھ درخواست طلبکار در ...

ادامه مطلب
قالب خبری