آرشیو : نوشته هایی با برچسب ماده 673 قانون مجازات اسلامی

تفاوت خیانت در امانت با سایر جرایم علیه اموال

تفاوت خیانت در امانت با سایر جرایم علیه اموال

تفاوت خیانت در امانت با سایر جرایم علیه اموال   خیانت در امانت   خیانت در امانت عبارت است از استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود ...

ادامه مطلب
سوء استفاده از سفید امضا ، خیانت در امانت

سوء استفاده از سفید امضا ، خیانت در امانت

سوء استفاده از سفید امضا ، خیانت در امانت   سوء استفاده ، خیانت در امانت   قانون مجازات اسلامی در فصل بیست و چھارم ...

ادامه مطلب
قالب خبری