جدیدترین مطالب امروز

آرشیو : نوشته هایی با برچسب ملکی و ثبتی

نمونه دادنامه طلاق غیابی به درخواست زوج

نمونه دادنامه طلاق غیابی به درخواست زوج

نمونه دادنامه طلاق غیابی به درخواست زوج   دادنامه طلاق غیابی   توضیح وکیل پایھ یک دادگستری: این دادنامھ در 2 اردیبھشت 1396 از شعبھ ...

ادامه مطلب
سوالات متداول در مشاوره ھای وکالت وکیل خانواده

سوالات متداول در مشاوره ھای وکالت وکیل خانواده

سوالات متداول در مشاوره ھای وکالت وکیل خانواده   سوالات متداول از وکیل خانواده   سوال 1 :عده چیست و اگر کسی در زمان عده ...

ادامه مطلب
مناقصه و انواع آن

مناقصه و انواع آن

مناقصه و انواع آن   مناقصه از جملھ تفاوتھای بنیادین قراردادھای اداری و خصوصی، تفاوت از نظر تشریفات در مرحلھ ی تنظیم قرارداد است. برای ...

ادامه مطلب
مزایده و انواع آن

مزایده و انواع آن

مزایده و انواع آن   مزایده از جملھ تفاوتھای بنیادین قراردادھای اداری و خصوصی، تفاوت از نظر تشریفات در مرحلھ ی تنظیم قرارداد است. برای ...

ادامه مطلب
نکاتی در خصوص موسسات عمومی غیردولتی

نکاتی در خصوص موسسات عمومی غیردولتی

نکاتی در خصوص موسسات عمومی غیردولتی   موسسات عمومی غیردولتی   بھ موجب ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری، مؤسسھ یا نھاد عمومی غیر دولتی ...

ادامه مطلب
نکات کاربردی در خصوص مجمع عمومی مؤسس

نکات کاربردی در خصوص مجمع عمومی مؤسس

نکات کاربردی در خصوص مجمع عمومی مؤسس   مجمع عمومی مؤسس   تشکیل مجمع عمومی مؤسس در شرکتھای سھامی خاص الزامی نیست اما در شرکتھای ...

ادامه مطلب
اعاده حیثیت

اعاده حیثیت

اعاده حیثیت   اعاده حیثیت ، افترا ، نشر اکاذیب   بارھا از زبان مردم عادی (ناآشنا با قانون و حقوق) شنیده ایم کھ می ...

ادامه مطلب
تفاوت طلاق خلع، رجعی، بائن و توافقی

تفاوت طلاق خلع، رجعی، بائن و توافقی

تفاوت طلاق خلع، رجعی، بائن و توافقی   انواع طلاق   طلاق خلع یا خلعی نوعی از طلاق است (اعم از توافقی و یکطرفھ) کھ ...

ادامه مطلب
طلاق غیابی

طلاق غیابی

طلاق غیابی   نکات کاربردی   گاھی در زمان مشاوره آنلاین سوالاتی از وکیل خوب پرسیده می شود کھ دقت در آن نشان دھنده ی اشتباھات ...

ادامه مطلب
نظام آزادی مشروط در قانون مجازات اسلامی

نظام آزادی مشروط در قانون مجازات اسلامی

نظام آزادی مشروط در قانون مجازات اسلامی   آزادی مشروط   ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392» -در مورد محکومیت بھ حبس تعزیری، دادگاه ...

ادامه مطلب
قالب خبری