آرشیو : نوشته هایی با برچسب وکیل خوب

قرار تعویق صدور حکم

قرار تعویق صدور حکم

قرار تعویق صدور حکم   نکته های کاربردی   ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی: «در جرایم موجب تعزیر درجه ۶ تا ۸ دادگاه میتواند پس ...

ادامه مطلب
مطالب کاربردی درخصوص تخفیف مجازات

مطالب کاربردی درخصوص تخفیف مجازات

مطالب کاربردی درخصوص تخفیف مجازات   تخفیف مجازات   ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ » :در صورت وجود یک یا چند جهت از ...

ادامه مطلب
اصول حاکم بر دادرسی کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری ۹۲

اصول حاکم بر دادرسی کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری ۹۲

اصول حاکم بر دادرسی کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری 92   اصول حاکم بر دادرسی کیفری   از ابتدای ورود به رسیدگی تا اجرای ...

ادامه مطلب
قرار موقوفی تعقیب

قرار موقوفی تعقیب

قرار موقوفی تعقیب   تعقیب   قرار موقوفی تعقیب تصمیمی است که به موجب آن، پرونده کیفری مختومه می شود. ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی ...

ادامه مطلب
تملک املاک توسط دولت و شهرداری ها

تملک املاک توسط دولت و شهرداری ها

تملک املاک توسط دولت و شهرداری ها   تملک املاک   قوانینی که در حال حاضر در ارتباط با تملک املاک، اراضی، ابنیه و مستحدثات ...

ادامه مطلب
دستور تعطیلی فعالیت شرکت، کارگاه، کارخانه و …

دستور تعطیلی فعالیت شرکت، کارگاه، کارخانه و …

دستور تعطیلی فعالیت شرکت، کارگاه، کارخانه و ...   تعطیلی فعالیت   در برخی از پرونده های کیفری، بازپرس ممکن است بخواهد در حین رسیدگی ...

ادامه مطلب
زمین های ملی شده

زمین های ملی شده

زمین های ملی شده   تاریخچه و نکته های کاربردی   در ماده یک ”قانون ملی شدن جنگلهای کشور“ مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۴۱ مقرر شد از تاریخ ...

ادامه مطلب
روابط نامشروع؛ چند نکته ی مهم

روابط نامشروع؛ چند نکته ی مهم

روابط نامشروع؛ چند نکته ی مهم   روابط نامشروع   ماده 637 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): «هرگاه زن و مردی که بین آنها علقۀ زوجیت ...

ادامه مطلب
تشریفات مزایده اموال غیر منقول در اجرای احکام دادگستری

تشریفات مزایده اموال غیر منقول در اجرای احکام دادگستری

تشریفات مزایده اموال غیر منقول در اجرای احکام دادگستری   تشریفات مزایده اموال غیر منقول   ماده ۱۳۷ قانون اجرای احکام مدنی: ترتیب فروش اموال ...

ادامه مطلب
تشریفات مزایده اموال منقول در اجرای احکام دادگستری

تشریفات مزایده اموال منقول در اجرای احکام دادگستری

تشریفات مزایده اموال منقول در اجرای احکام دادگستری   تشریفات مزایده اموال منقول   در مورد زمان فروش اموال اگر توافقی بین طرفین باشد مطابق ...

ادامه مطلب
قالب خبری