آرشیو : نوشته هایی با برچسب وکیل پایه یک امور قراردادها

مناقصه و انواع آن

مناقصه و انواع آن

مناقصه و انواع آن   مناقصه از جملھ تفاوتھای بنیادین قراردادھای اداری و خصوصی، تفاوت از نظر تشریفات در مرحلھ ی تنظیم قرارداد است. برای ...

ادامه مطلب
مزایده و انواع آن

مزایده و انواع آن

مزایده و انواع آن   مزایده از جملھ تفاوتھای بنیادین قراردادھای اداری و خصوصی، تفاوت از نظر تشریفات در مرحلھ ی تنظیم قرارداد است. برای ...

ادامه مطلب
نکاتی در خصوص موسسات عمومی غیردولتی

نکاتی در خصوص موسسات عمومی غیردولتی

نکاتی در خصوص موسسات عمومی غیردولتی   موسسات عمومی غیردولتی   بھ موجب ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری، مؤسسھ یا نھاد عمومی غیر دولتی ...

ادامه مطلب
فرانشیز و تفاوتھای آن با لیسانس علامت تجاری

فرانشیز و تفاوتھای آن با لیسانس علامت تجاری

فرانشیز و تفاوتھای آن با لیسانس علامت تجاری   فرانشیز   فرانشیز قراردادی است که به موجب آن، مالک علامت یا نام تجاری (علامت تجاری با نام ...

ادامه مطلب
نکاتی در خصوص قرارداد مشارکت در ساخت

نکاتی در خصوص قرارداد مشارکت در ساخت

نکاتی در خصوص قرارداد مشارکت در ساخت   قرارداد مشارکت در ساخت   قراردادهای مشارکت در ساخت، معمولا، در ادامه ی روند کار، موجب بروز اختلاف ...

ادامه مطلب
حدود مسئولیت مدیران در شرکتهای سهامی

حدود مسئولیت مدیران در شرکتهای سهامی

حدود مسئولیت مدیران در شرکتهای سهامی   حدود مسئولیت مدیران   لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت فقط دو مادۀ صریح در تعیین حدود مسئولیت مدیران شرکتهای ...

ادامه مطلب
بازرس قانونی در شرکتهای سهامی

بازرس قانونی در شرکتهای سهامی

بازرس قانونی در شرکتهای سهامی   چگونگی انتخاب و تعداد بازرسان   طبق مادۀ 146 “لایحۀ قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت” انتخاب بازرس علی ...

ادامه مطلب
انتخاب شخص حقوقی به عنوان عضو هیئت مدیره در شرکتهای سهامی

انتخاب شخص حقوقی به عنوان عضو هیئت مدیره در شرکتهای سهامی

انتخاب شخص حقوقی به عنوان عضو هیئت مدیره در شرکتهای سهامی   انتخاب شخص حقوقی   بر اساس ماده 110 “لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون ...

ادامه مطلب
شرایط عمومی پیمان

شرایط عمومی پیمان

شرایط عمومی پیمان   پیمان   سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی در واگذاری پروژه های عمرانی خود به پیمانکاران ساختمانی، از شکل خاصی از قرارداد ...

ادامه مطلب
آیا تغییر شغل مستأجر بدون رضایت مالک ممکن است ؟

آیا تغییر شغل مستأجر بدون رضایت مالک ممکن است ؟

آیا تغییر شغل مستأجر بدون رضایت مالک ممکن است ؟   تغییر شغل مستأجر به طور خیلی خلاصه باید گفت خیر، ضمانت اجرای شدیدی دارد ...

ادامه مطلب
قالب خبری