آرشیو : نوشته هایی با برچسب وکیل پایه یک کیفری

قرار تعویق صدور حکم

قرار تعویق صدور حکم

قرار تعویق صدور حکم   نکته های کاربردی   ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی: «در جرایم موجب تعزیر درجه ۶ تا ۸ دادگاه میتواند پس ...

ادامه مطلب
مطالب کاربردی درخصوص تخفیف مجازات

مطالب کاربردی درخصوص تخفیف مجازات

مطالب کاربردی درخصوص تخفیف مجازات   تخفیف مجازات   ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ » :در صورت وجود یک یا چند جهت از ...

ادامه مطلب
اصول حاکم بر دادرسی کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری ۹۲

اصول حاکم بر دادرسی کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری ۹۲

اصول حاکم بر دادرسی کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری 92   اصول حاکم بر دادرسی کیفری   از ابتدای ورود به رسیدگی تا اجرای ...

ادامه مطلب
قرار موقوفی تعقیب

قرار موقوفی تعقیب

قرار موقوفی تعقیب   تعقیب   قرار موقوفی تعقیب تصمیمی است که به موجب آن، پرونده کیفری مختومه می شود. ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی ...

ادامه مطلب
دستور تعطیلی فعالیت شرکت، کارگاه، کارخانه و …

دستور تعطیلی فعالیت شرکت، کارگاه، کارخانه و …

دستور تعطیلی فعالیت شرکت، کارگاه، کارخانه و ...   تعطیلی فعالیت   در برخی از پرونده های کیفری، بازپرس ممکن است بخواهد در حین رسیدگی ...

ادامه مطلب
تفاوت خیانت در امانت با سایر جرایم علیه اموال

تفاوت خیانت در امانت با سایر جرایم علیه اموال

تفاوت خیانت در امانت با سایر جرایم علیه اموال   خیانت در امانت   خیانت در امانت عبارت است از استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود ...

ادامه مطلب
معنا و مفهوم تعلیق در مجازات

معنا و مفهوم تعلیق در مجازات

معنا و مفهوم تعلیق در مجازات   تعلیق در مجازات   تعلیق اجرای مجازات عبارت از این است که اجرای تمام یا قسمتی از مجازات ...

ادامه مطلب
مختصری از جرایم پزشکی و مسئولیت پزشکان

مختصری از جرایم پزشکی و مسئولیت پزشکان

مختصری از جرایم پزشکی و مسئولیت پزشکان   جرایم پزشکی و مسئولیت پزشکان   ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: «هرگاه پزشک در معالجاتی ...

ادامه مطلب
رویه قضایی در خصوص شرب خمر و نگهداری مشروبات الکلی

رویه قضایی در خصوص شرب خمر و نگهداری مشروبات الکلی

رویه قضایی در خصوص شرب خمر و نگهداری مشروبات الکلی   شرب خمر و نگهداری مشروبات الکلی   چنانچه اتهام فرد متهم، نگهداری مشروبات الکلی ...

ادامه مطلب
رابطه نامشروع، برخی جرایم منافی عفت

رابطه نامشروع، برخی جرایم منافی عفت

رابطه نامشروع، برخی جرایم منافی عفت   رابطه نامشروع   با توسعه ی شبکه های مجازی از قبیل تلگرام، اینستاگرام و... و نیز با توجه ...

ادامه مطلب
قالب خبری