آرشیو : نوشته هایی با برچسب چک

قرار موقوفی تعقیب

قرار موقوفی تعقیب

قرار موقوفی تعقیب   تعقیب   قرار موقوفی تعقیب تصمیمی است که به موجب آن، پرونده کیفری مختومه می شود. ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی ...

ادامه مطلب
تفاوت خیانت در امانت با سایر جرایم علیه اموال

تفاوت خیانت در امانت با سایر جرایم علیه اموال

تفاوت خیانت در امانت با سایر جرایم علیه اموال   خیانت در امانت   خیانت در امانت عبارت است از استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود ...

ادامه مطلب
چک از منظر اختلاف نظرهای قضایی

چک از منظر اختلاف نظرهای قضایی

چک از منظر اختلاف نظرهای قضایی   چک   در رسیدگی به دعاوی چک، گهگاه اختلاف نظرات فاحشی در بین قضات دادگاهها دیده می شود ...

ادامه مطلب
برخی موضوعات کیفری در آراء دادگاههای تجدیدنظر استان تهران

برخی موضوعات کیفری در آراء دادگاههای تجدیدنظر استان تهران

برخی موضوعات کیفری در آراء دادگاههای تجدیدنظر استان تهران   آراء دادگاههای تجدیدنظر کیفری   صرف طرح شکایت منتهی به رای برائت یا قرار منع ...

ادامه مطلب
گزیده ای از احکام صادره در دادگاههای کیفری تهران

گزیده ای از احکام صادره در دادگاههای کیفری تهران

گزیده ای از احکام صادره در دادگاههای کیفری تهران   احکام صادره در دادگاههای کیفری   {توضیح: با توجه به اهمیت رویه قضایی، در ذیل ...

ادامه مطلب
مطالبه و استرداد وجه از طریق فیش واریزی

مطالبه و استرداد وجه از طریق فیش واریزی

مطالبه و استرداد وجه از طریق فیش واریزی   مطالبه و استرداد وجه   یکی از سوالاتی که گاهی از  درخواست وکیل پرسیده می شود این است ...

ادامه مطلب
جرم تھدید و مجازات قانونی آن

جرم تھدید و مجازات قانونی آن

جرم تھدید و مجازات قانونی آن   جرم تھدید   ماده 668 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1392» : ھر کس با جبر و قھر ...

ادامه مطلب
سوء استفاده از سفید امضا ، خیانت در امانت

سوء استفاده از سفید امضا ، خیانت در امانت

سوء استفاده از سفید امضا ، خیانت در امانت   سوء استفاده ، خیانت در امانت   قانون مجازات اسلامی در فصل بیست و چھارم ...

ادامه مطلب
اخذ به شفعه و الزام به تنظیم سند رسمی

اخذ به شفعه و الزام به تنظیم سند رسمی

اخذ به شفعه و الزام به تنظیم سند رسمی   اخذ به شفعه   اگر ملکی دو شریک داشت باشد (مثلا شراکت به صورت سه دانگ سه دانگ باشد) ...

ادامه مطلب
مرور زمان کیفری

مرور زمان کیفری

مرور زمان کیفری   مرور زمان   مرور زمان، گذشت مدتی است که پس از آن، جنبه ی کیفری عمل، مشمول عدم تعقیب شده و از بین ...

ادامه مطلب
قالب خبری