بهره برداری از ۳۷ واحد مسکونی و هادی در روستا‌های چالدران

بهره برداری از ۳۵ واحد مسکونی و ۲ طرح هادی در روستا‌های چالدران و عملیات اجرایی ۷ طرح عمران روستایی نیز آغاز شد.

بهره برداری از ۳۷ واحد مسکونی و هادی در روستاهای چالدران

بهره برداری از ۳۷ واحد مسکونی و هادی در روستاهای چالدران

افتتاح ۳۵ واحد مسکونی و طرح هادی روستایی در چالدران - آذربایجان غربی

افتتاح ۳۵ واحد مسکونی و طرح هادی روستایی در چالدران - آذربایجان غربی
بهره برداری از ۳۷ واحد مسکونی و هادی در روستا های چالدران

10 طرح هادی در روستاهای چالدران اجرا خواهد شد - ایسنا

10 طرح هادی در روستاهای چالدران اجرا خواهد شد - ایسنا
بهره برداری از ۳۷ واحد مسکونی و هادی در روستاهای چالدران

9 هزار واحد مسکونی روستایی در آذربایجان غربی بهسازی شد

9 هزار واحد مسکونی روستایی در آذربایجان غربی بهسازی شد
www.yjc.ir › آذربایجان غربی › ارومیه

واحدهای مسکونی مقاومسازی شده در چالدران به بهرهبرداری رسید

واحدهای مسکونی مقاومسازی شده در چالدران به بهرهبرداری رسید
بهره برداری از ۳۵ واحد مسکونی و ۲ طرح هادی در روستاهای چالدران و عملیات اجرایی ۷ طرح عمران روستایی نیز آغاز شد.

طرح هادی روستایی در 20 روستای چالدران اجرا شده است - هدانا | خبر فارسی

طرح هادی روستایی در 20 روستای چالدران اجرا شده است - هدانا | خبر فارسی
افتتاح ۳۵ واحد مسکونی و طرح هادی روستایی در چالدران - آذربایجان غربی

بنیاد مسکن (bonyadmaskan.ir) | خبر فارسی

بنیاد مسکن (bonyadmaskan.ir) | خبر فارسی
urmia.iribnews.ir › آذربایجان غربی › اقتصادی

افتتاح دهها طرح عمرانی و خدماتی در آذربایجان غربی - خبرگزاری صدا و ...

افتتاح دهها طرح عمرانی و خدماتی در آذربایجان غربی - خبرگزاری صدا و ...
بهره برداری از ۳۵ واحد مسکونی و ۲ طرح هادی در روستاهای چالدران و عملیات اجرایی ۷ طرح عمران روستایی آغاز شد.

توسعه روستایی - ایرنا

توسعه روستایی - ایرنا
10 طرح هادی در روستاهای چالدران اجرا خواهد شد - ایسنا
منبع خبر : yjc.ir