تست سریع و رایگان کرونا در مترو تهران

تست سریع و رایگان کرونا در مترو تهران
انجام تست سریع و رایگان کرونا ویژه مسافران شهر زیرزمینی در ایستگاه مترو شوش انجام شد
منبع خبر : iribnews.ir