گرامیداشت ۸ دی ۸۸ تبریز

گرامیداشت ۸ دی ۸۸ تبریز
اعتراض خودجوش تبریزی‌ها علیه جریان فتنه در ۸ دی ۱۳۸۸ پایه گذار اعتراض عمومی در کشورمان و محکومیت ساختار شکنان عاشورای حسینی شد.
منبع خبر : iribnews.ir