۴۰ میلیون نهال در هفته منابع طبیعی کاشته می‌شود

۴۰ میلیون نهال در هفته منابع طبیعی کاشته می‌شود
منبع خبر : mehrnews.com