الکترونیکی شدن فرایندهای اقتصادی تسریع یابد

الکترونیکی شدن فرایندهای اقتصادی تسریع یابد
معاون اول رئیس جمهور برای پیشگیری از فساد و تخلفات اقتصادی تلاش مجدانه برای تکمیل و راه اندازی سامانه‌ها و الکترونیکی شدن فرایند‌ها را خواستار شد.
منبع خبر : iribnews.ir