ورزشکاران ما پیام مظلومیت ملت فلسطین را به گوش جهانیان رساندن

ورزشکاران ما پیام مظلومیت ملت فلسطین را به گوش جهانیان رساندن
شهردار تهران گفت:ورزشکاران ما با حضور نیافتن در مقابل نمایندگان رژیم جعلی پیام مظلومیت ملت فلسطین را به گوش جهانیان رساندن.
منبع خبر : iribnews.ir