ورشکستگی یک شرکت انگلیسی فعال در حوزه انرژی

ورشکستگی یک شرکت انگلیسی فعال در حوزه انرژی
درپی بالا رفتن بهای انرژی و در ادامه ورشکستگی شماری از شرکت‌های انرژی؛ شرکت بالب در انگلیس امروز در خطر ورشکستگی قرار گرفت.
منبع خبر : iribnews.ir