برگزاری مسابقات تنیس روی میز روزهای پزشک و داروساز در لرستان

برگزاری مسابقات تنیس روی میز روزهای پزشک و داروساز در لرستان
در گرامیداشت روزهای پزشک و داروساز، یک دوره مسابقه تنیس روی میز در لرستان برگزار شد.
منبع خبر : iribnews.ir