ابلاغیه جدید پلیس اماکن برای رعایت حقوق روزه داران

ابلاغیه جدید پلیس اماکن برای رعایت حقوق روزه داران
رعایت حقوق روزه داران برای اغذیه فروشی های سطح شهر لازم است و اداره اماکن ناجا هم باید بر اجرای درست آن نظارت کند.
منبع خبر : iribnews.ir