مبادلات ریلی با ترکیه از ۶۵۰ هزار تن گذشت

مبادلات ریلی با ترکیه از ۶۵۰ هزار تن گذشت
مدیرعامل شرکت راه آهن ایران: سال گذشته مبادلات ریلی ایران با ترکیه به رقم بیش از ۶۵۰ هزار تن رسید و رکورد ۱۰ سال گذشته حمل و نقل ریلی بین دو طرف را جابجا کرد.
منبع خبر : iribnews.ir