استعفای رئیس و نائب رئیس پارلمان پاکستان

استعفای رئیس و نائب رئیس پارلمان پاکستان
اسد قیصر رئیس پارلمان پاکستان و قاسم خان سوری نایب رئیس مجلس این کشور از سمت خود استعفا کردند.
منبع خبر : iribnews.ir