عملیاتی شدن کامل سامانه جامع تجارت با اقدامات تمکیلی گمرک در تابستان

عملیاتی شدن کامل سامانه جامع تجارت با اقدامات تمکیلی گمرک در تابستان
معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمت، از عملیاتی شدن سامانه جامع تجارت در تابستان امسال با اقدامات تکمیلی گمرک خبر داد.
منبع خبر : iribnews.ir