اسپانیا به اوکراین تانک ارسال نمی کند

اسپانیا به اوکراین تانک ارسال نمی کند
وزیر دفاع اسپانیا با اعلام این که به اوکراین تانک ارسال نمی کند، گفت: تانک ها در وضعیت کاملاً اسفناکی قرار دارند.
منبع خبر : mehrnews.com