افتتاح ساختمان جدید دادگستری پردیس

افتتاح ساختمان جدید دادگستری پردیس
ساختمان جدید دادگستری پردیس با حضور رئیس کل دادگستری استان تهران و معاون مالی قوه قضاییه افتتاح شد.
منبع خبر : iribnews.ir