مقابله پدافند هوایی سوریه با اهداف متخاصم در شهر مصایف

مقابله پدافند هوایی سوریه با اهداف متخاصم در شهر مصایف
در پی حمله هوایی رژیم صهیونیستی، پدافند هوایی سوریه در آسمان شهر مصایف فعال شده است.
منبع خبر : iribnews.ir