جوانان انتظار دارند دولت به مسائل آن‌ها توجه ویژه داشته باشد

جوانان انتظار دارند دولت به مسائل آن‌ها توجه ویژه داشته باشد
رئیس جمهور گفت: جوانان انتظار دارند دولت به مسائل آنها توجه ویژه داشته باشد و ما هم خود را ملزم به حل مشکلات آن ها، امیدآفرینی و ایجاد چشم‌اندازی روشن در برابر جوانان می‌دانیم.
منبع خبر : iribnews.ir