زائران اربعین حسینی از مراجعه به مرز خسروی خودداری کنند

زائران اربعین حسینی از مراجعه به مرز خسروی خودداری کنند
کرمانشاه- معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه با اشاره به فرا رسیدن اربعین حسینی و محدودیت سفر به کشور عراق، گفت: زائران اربعین حسینی از مراجعه به مرز خسروی خودداری کنند.
منبع خبر : mehrnews.com