شهریور؛ اعمال افزایش و صدور احکام جدید سایر سطوح بازنشستگان تامین اجتماعی

شهریور؛ اعمال افزایش و صدور احکام جدید سایر سطوح بازنشستگان تامین اجتماعی
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی از اعمال افزایش و صدورِ احکام جدید سایر سطوح بازنشستگان تامین اجتماعی در شهریور خبر داد.
منبع خبر : iribnews.ir