سرمایه‌گذاری صندوق کارآفرینی امید برای احیای هزار طرح نیمه تعطیل

سرمایه‌گذاری صندوق کارآفرینی امید برای احیای هزار طرح نیمه تعطیل
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید با اشاره به شناسایی ۵۰ هزار واحد راکد، نیمه فعال و نیمه تمام در کشور گفت: این صندوق امسال برای احیای یک هزار طرح نیمه تعطیل متوسط و کوچک تا حدود ۴ میلیارد تومان به هر واحد تسهیلات ارزان قیمت پرداخت می‌کند.
منبع خبر : iribnews.ir