مخالفت بایدن با مفاد قانون مجوز دفاع ملی درباره ایران

مخالفت بایدن با مفاد قانون مجوز دفاع ملی درباره ایران
کاخ سفید از مخالفت رئیس‌جمهور آمریکا با ماده‌ای از قانون مجوز دفاع ملی درباره قابلیت‌های نظامی ایران خبر داد.
منبع خبر : yjc.news