مصوبات مهم اقتصادی با حضور رئیس‌جمهور در ایلام

مصوبات مهم اقتصادی با حضور رئیس‌جمهور در ایلام
سامانه بزرگ گرمسیری و سد بزرگ کنجانچم با هدف حل مشکل کشاورزان، افزایش میزان خرید دام از دامداران، توسعه میادین نفت و گاز با هدف اشتغال‌ جوانان در مراکز نفتی و پتروشیمی و اختصاص اعتبار لازم به طرح آب‌رسانی به شهرستان ملکشاهی، از مهم‌ترین مصوبات نشست شورای اداری استان ایلام با حضور رئیس‌جمهور بود.
منبع خبر : iribnews.ir