بازگشت تیم ملی دو و میدانی از مسابقات جهانی داخل سالن به کشور

بازگشت تیم ملی دو و میدانی از مسابقات جهانی داخل سالن به کشور
نمایندگان تیم ملی کشورمان در مسابقات دو و میدانی داخل سالن قهرمانی جهان, به کشور بازگشتند.
منبع خبر : iribnews.ir