لحظاتی از دوبله سه کله پوک

لحظاتی از دوبله سه کله پوک
با یادی از دو عزیز زنده یاد، استاد حسین عرفانی و استاد ناصر خویشتندار...

روحشون شاد و یادشون گرامی
منبع خبر : iribnews.ir