اختصاص سه بندر چین برای پهلوگیری کشتی های ایرانی

اختصاص سه بندر چین برای پهلوگیری کشتی های ایرانی
دبیر انجمن کشتیرانی از اختصاص سه بندر در چین به پهلوگیری کشتی ها و تخلیه و بارگیری کالاهای ایرانی خبر داد.
منبع خبر : mehrnews.com